Aktéri zimných divadiel

S príchodom chladnejších dní je príroda čoraz pustejšia a mnohé spevavce už dávno odleteli do teplejších krajín. Keď nastane zima, ožívajú naše záhrady novými návštevníkmi – vtákmi, ktoré do blízkosti ľudských sídel prichádzajú za potravou.

V zimnom období máme možnosť pozorovať viacero druhov vtákov, ktoré počas roka v záhrade neuvidíme. Najčastejším dôvodom býva dostupnejšia potrava plodov a semien alebo vyvesené kŕmidlo, kde vtáky pravidelne nachádzajú potravu.

Najčastejšími zimnými návštevníkmi našich záhrad sú sýkorky a pinky. Často medzi nimi dochádza k bojom o potravu.


Prehliadka vtáčích druhov

Vrabce poľné sa ku kŕmidlám zlietavajú vo veľkých počtoch.

Medzi najčastejších zimných návštevníkov našich záhrad patria najmä sýkorky. Pomerne hojne sa pri kŕmidlách objavujú najmä sýkorky veľké a belasé, zriedkavejšie sýkorky hôrne, chochlaté alebo sýkorky uhliarky. Početné zastúpenie majú aj niektoré naše stehlíky. Kŕmidlá navštevujú hlavne stehlík zelený a pestrý, vzácnejšie sa môže objaviť stehlík čečetavý alebo drobný čížik lesný. Medzi najatraktívnejšie druhy patrí najmä glezg hrubozobý, ktorý nás upúta zavalitým telom a mohutným kužeľovitým zobákom, alebo hýľ lesný s krásnym karmínovočerveným zafarbením. Ak ponecháme na jabloniach zopár jabĺk, určite si na nich pochutia najmä drozdy. Najčastejšie drozd čierny alebo drozd čvíkotavý, ktorý je u nás najmä v zimných mesiacoch častým návštevníkom ľudských obydlí. Vzácnejšie môžeme pozorovať aj drozda trskotavého a výnimočne a len v niektorých rokoch sa môžeme dočkať aj neočakávanej návštevy – chochláča severského. Ten s obľubou vyhľadáva ovocné sady a záhrady, kde sa hostí najmä na jablkách.

Vzácny návštevník zo severu – chochláč severský – sa na našom území objavuje len sporadicky. Keď priletí, vyhľadáva neobrané jablká v záhradách a ovocných sadoch.

Pri kŕmidlách v záhrade môžeme pozorovať aj ďalšie druhy vtákov. Najmä vrabec domový a poľný, hrdlička záhradná či pinka lesná nie sú žiadnymi náhodnými okolo letiacimi. Zriedkavejšie môžu priletieť aj rôzne druhy ďatľov, brhlíky, mlynárky, červienky, pinky severské alebo sojky. Aby sme mohli pozorovať čo najpestrejšie druhové zloženie vtákov v záhrade, musíme sa pravidelne starať o ich prikrmovanie.

Ako prikrmovať vtáky

S kŕmením vtákov je najlepšie začať už v novembri, aby si vtáky na kŕmidlo zvykli. Na kŕmenie je najvhodnejšie drevené kŕmidlo so strieškou, ktoré môžeme zhotoviť z odrezkov dreva. Ak nemáme vhodný materiál alebo stolársku zručnosť, často postačí aj dvojlitrová plastová fľaša, do ktorej vyrežeme otvor a zavesíme ju na konár stromu. Veľmi dôležité je pravidelné dopĺňanie krmiva. Na miestach, kde chodíme len z času na čas, sú preto vhodné samozásobovacie kŕmidlá, ktoré vďaka špeciálnym zásobníkom poskytnú vtákom potravu dlhší čas. Keď kŕmime vtáky nepravidelne a len občas, odrazí sa to aj v ich návštevnosti. Ak vtáky v kŕmidle nenájdu potravu niekoľko dní, prestanú ho navštevovať a trvá dosť dlho, kým sa opäť vrátia. Naopak, ak kŕmime pravidelne, počet vtákov pri kŕmidle postupne pribúda a zväčšuje sa aj počet rôznych druhov, často aj takých, ktoré by sme ani nečakali. Preto je potrebné, aby sme vtáky kŕmili čo najpravidelnejšie a rôznorodou potravou.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko

 

Komentáre