Súťaž

Ak nám do 31. mája 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo rozumieme pod pojmom včelstvo? zaradíme vás do žrebovania o knihu Včely – Kompletná príručka pre včelárov a pre všetkých záujemcov o včelárstvo od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark,… pokračuj

Žrebovali sme výhercov marcových súťaží

V rubrike Doprava sme sa vás pýtali, akými dvoma typmi nabíjania sa nabíja elektromobil? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o AC nabíjanie – nabíjanie striedavým prúdom a DC nabíjanie – nabíjanie jednosmerným prúdom, sme vyžrebovali Zuzanu H. zo Žiliny, Luciu B. z Kuzmíc a Reného B. z Liptovskej… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kto drží aktuálny rekord v behu na 100 metrov na Slovensku a aká je jeho hodnota? zaradíme vás do žrebovania o knihu Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia od vydavateľstva IKAR. Svoje… pokračuj

Žrebovali sme víťaza februárovej súťaže

Vo februári sme sa v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Ktorý známy filozof bol učiteľom Alexandra Veľkého? Z tých, čo správne odpovedali, že to bol Aristoteles, sme vyžrebovali Janu T. z Brusna. Výherkyni gratulujeme a veríme, že ju kniha z vydavateľstva Perfekt od Michala… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Akými dvoma typmi nabíjania sa nabíja elektromobil?  zaradíme vás do žrebovania o tri ročenky Elektromobilita 2019 z vydavateľstva Digital Visions. Svoje odpovede posielajte na adresu: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý vedec ako jediný v doterajšej histórii získal dve Nobelove ceny za fyziku?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky) od vydavateľstva VEDA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré… pokračuj

Žrebovali sme výhercov januárových súťaží

V januári sme sa v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Čo sa skrýva za pojmom kovové vlákna a čo sa najčastejšie používa na ich výrobu? Z tých, čo správne odpovedali, že kovové vlákna sú textilné výrobky získané zvlákňovaním kovov, komponentov z kovov a polymérnych materiálov alebo pokovované prírodné a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 28. februára 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý známy filozof bol učiteľom Alexandra Veľkého?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Michala Habaja a Františka Hříbala: Alexander Veľký od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovali sme výhercov decembrových súťaží

V decembri sme sa vás v rubrike Živá veda pýtali Čo je tretia kozmická rýchlosť? Správnu odpoveď, že je to rýchlosť potrebná na únik telesa z gravitačného poľa Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka, pričom rýchlosť v smere jej pohybu je 16,6 km.s-1, uviedol aj výherca Zoran B. zo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo sa skrýva za pojmom kovové vlákna a čo sa najčastejšie používa na ich výrobu (uveďte aspoň tri možnosti)?  zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Konstantiny Hlaváčkovej: Móda za železnou oponou od vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu… pokračuj