Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnoť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo je tretia kozmická rýchlosť? Vaše odpovede čakáme do 31. decembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrových súťaží

V októbri sme sa vás v článku Čaj – a toľko vedy! pýtali Čo je Brownov pohyb? Za správnu odpoveď, že ide o neustály neusporiadaný chaotický pohyb častíc, získava knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva IKAR Viera G. z Michaloviec. V rubrike Čítanie z novej knihy sme od vás chceli… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kde sa nachádzajú dve najznámejšie mohyly postavené na pamiatku Milana Rastislava Štefánika a kto bol ich architektom?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Jozefa Banáša: Prebijem sa! od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Koľko svetelných rokov je od nás vzdialený systém Alfa Centauri?  Vaše odpovede čakáme do 30. novembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí… pokračuj

Žrebovali sme výhercov septembrových súťaží

V septembri sme sa vás v článku Skvost z údolia Douro pýtali Čo je fermentácia? Za správnu odpoveď, že ide o metabolický proces mikroorganizmov, ktorý mení cukor na kyseliny, plyny a alkohol podľa druhu mikroorganizmov, získavajú knihu Vinografie z vydavateľstva Grada Barbora Š. z Bratislavy, Martina P. z Košíc… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý spisovateľ je autorom historického románu Egypťan Sinuhe, voľne inšpirovaného starovekým dielom o Sinuhetovi?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Veľké príbehy staroveku od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo je Brownov pohyb?  Vaše odpovede čakáme do 31. októbra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Žrebovali sme výhercov augustových súťaží

V auguste sme vám v článku Strelci v akcii položili otázku: Čo skúma vnútorná balistika? Z tých, čo správne odpovedali, že sa zaoberá najmä z fyzikálneho hľadiska pohybom strely vnútri palnej alebo strelnej zbrane, sme vyžrebovali Michala S. z Klátovej Novej Vsi. Získava od nás knihu Randalla Munroea Čo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý český akademický maliar vytvoril cca 900 originálnych paleontologických a paleoantropologických rekonštrukcií a patrí medzi významných predstaviteľov vedeckej ilustrácie?  zaradíme vás do žrebovania o publikáciu Evy Zacharovej: Školské nástenné tabule vydanú Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Gravitačná sila je jednou zo štyroch základných síl, ktoré pôsobia v prírode. Ktoré sú ďalšie tri?  Vaše odpovede čakáme do 30. septembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842… pokračuj