Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo boli kanopy a na čo sa používali? zaradíme vás do žrebovania o knihu M. Jesenského, J. Laciku a M. Karlíka: Najväčšie záhady Slovenska 2 z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Žrebovali sme výhercov novembrových súťaží

V novembri sme pre vás pripravili dve súťaže. V hlavnom článku Dejiny písané dynamitom sme vám dali otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? Z tých, čo správne odpovedali, že je to C3H5N3O9, sme vyžrebovali Annu H. z Porúbky a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? zaradíme vás do žrebovania o knihu Františka Babaia: Uhorskí králi z… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrovej súťaže

V októbri sme si pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás, čo je echolokácia a ktoré živočíchy (vymenujte aspoň tri druhy) sa ňou dorozumievajú? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o orientáciu niektorých živočíchov v priestore vysielaním… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorého renesančného filozofa upálili v Ríme za jeho kacírske myšlienky? zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Putovanie do staroveku z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. 11. 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva Ikar. Svoje… pokračuj

Žrebovali sme výhercov septembrovej súťaže

V septembri sme sa vás v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Ktoré slovenské mesto sa považuje za kolísku slovenského (uhorského) medailérstva? Za správnu odpoveď, že ide o Kremnicu, získava knihu Vladimíra Michaličku Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky z Centra vedecko-technických informácií… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo je echolokácia a ktoré živočíchy (vymenujte aspoň tri druhy) sa ňou dorozumievajú? zaradíme vás do žrebovania o knihu Evy Meijerovej: Reč zvierat z vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Žrebovali sme výhercov augustovej súťaže

V auguste sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás Ktoré chemické prvky patria medzi inertné plyny a čo znamená inertnosť? Z tých, čo správne odpovedali, že inertné plyny sú hélium, neón, argón, kryptón, radón, xenón a oganesón… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktoré slovenské mesto sa považuje za kolísku slovenského (uhorského) medailérstva? zaradíme vás do žrebovania o knihu Vladimíra Michaličku: Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky z Centra vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte… pokračuj