Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku (Čítanie z novej knihy): Ako sa volal Atilov brat a ako zomrel? zaradíme vás do žrebovania o knihu Kronika Jána z Turca od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovali sme výhercov júnových súťaží

V júni sme sa vás v článku Fyzika romantiky pýtali Ako sa volá okamih, keď je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0°, resp. 180°? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o rovnodennosť, sme vyžrebovali Mariku M. z Považskej Bystrice. Získava od nás knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva… pokračuj

Súťaž

(najmä) pre stredné školy Ak nám do 30. 9. 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo je guľový blesk? zaradíme vás do žrebovania. Páni profesori, aj vy môžete prihlásiť do súťaže svoju triedu. Piati z vás alebo jedna trieda sa budú môcť zúčastniť exkurzie v… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. júla 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo je mykoríza a ktoré rastliny patria k jej najznámejším príkladom?  zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Roberta Hofrichtera: Tajný život húb. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo vyjadruje oktánové číslo benzínu? Vaše odpovede čakáme do 31. júla 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Žrebovali sme výhercov májových súťaží

V máji sme sa vás v článku Lietanie bez krídel pýtali Na ktorú stranu na konci letu zabočí forehand hodený ľavákom? Z tých, čo správne odpovedali, že doprava, sme vyžrebovali Daniela Glossa z Veľkého Orvišťa, Romanu Petrovičovú z Bratislavy a Martina Jantáka z Brodského. Výhercovia získavajú lietajúci tanier. V rubrike… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Ako sa volá okamih, keď je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0°, resp. 180°? Vaše odpovede čakáme do 30. júna 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. júna 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorá oblasť sa od 15. storočia celosvetovo považovala z pohľadu pirátov za strategicky najvýhodnejšiu? zaradíme vás do žrebovania o zaujímavú knihu Mareka Perzińskeho: Piráti svetových morí. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovali sme výhercov aprílových súťaží

V apríli sme vám v hlavnom článku Unikátne biomateriály položili otázku V ktorom slovenskom meste pracuje unikátny vedecký tím na príprave nových druhov biomateriálov? Z tých, čo správne odpovedali, že je to v Košiciach, sme vyžrebovali Adriána Benka z Košíc. Výherca bude mať možnosť zúčastniť sa exkurzie na UVLF v Košiciach.… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo sú transurány? Vaše odpovede čakáme do 31. mája 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych… pokračuj