Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Koľko svetelných rokov je od nás vzdialený systém Alfa Centauri?  Vaše odpovede čakáme do 30. novembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí… pokračuj

Žrebovali sme výhercov septembrových súťaží

V septembri sme sa vás v článku Skvost z údolia Douro pýtali Čo je fermentácia? Za správnu odpoveď, že ide o metabolický proces mikroorganizmov, ktorý mení cukor na kyseliny, plyny a alkohol podľa druhu mikroorganizmov, získavajú knihu Vinografie z vydavateľstva Grada Barbora Š. z Bratislavy, Martina P. z Košíc… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý spisovateľ je autorom historického románu Egypťan Sinuhe, voľne inšpirovaného starovekým dielom o Sinuhetovi?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Veľké príbehy staroveku od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo je Brownov pohyb?  Vaše odpovede čakáme do 31. októbra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Žrebovali sme výhercov augustových súťaží

V auguste sme vám v článku Strelci v akcii položili otázku: Čo skúma vnútorná balistika? Z tých, čo správne odpovedali, že sa zaoberá najmä z fyzikálneho hľadiska pohybom strely vnútri palnej alebo strelnej zbrane, sme vyžrebovali Michala S. z Klátovej Novej Vsi. Získava od nás knihu Randalla Munroea Čo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý český akademický maliar vytvoril cca 900 originálnych paleontologických a paleoantropologických rekonštrukcií a patrí medzi významných predstaviteľov vedeckej ilustrácie?  zaradíme vás do žrebovania o publikáciu Evy Zacharovej: Školské nástenné tabule vydanú Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Gravitačná sila je jednou zo štyroch základných síl, ktoré pôsobia v prírode. Ktoré sú ďalšie tri?  Vaše odpovede čakáme do 30. septembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júlových súťaží

V júli sme sa vás v článku Rýchlo a zbesilo pýtali Čo vyjadruje oktánové číslo benzínu? Z tých, čo správne odpovedali, že vyjadruje jeho kvalitu, resp. odolnosť proti samovznieteniu, t. j. detonačnému spaľovaniu, sme vyžrebovali Mareka Š. z Košíc. Získava od nás knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike (Veda vo filmoch) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo skúma vnútorná balistika? Vaše odpovede čakáme do 31. augusta 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku (Čítanie z novej knihy): Ako sa volal Atilov brat a ako zomrel? zaradíme vás do žrebovania o knihu Kronika Jána z Turca od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.