Žrebovali sme výhercov májových súťaží

V máji sme sa vás v článku Lietanie bez krídel pýtali Na ktorú stranu na konci letu zabočí forehand hodený ľavákom? Z tých, čo správne odpovedali, že doprava, sme vyžrebovali Daniela Glossa z Veľkého Orvišťa, Romanu Petrovičovú z Bratislavy a Martina Jantáka z Brodského. Výhercovia získavajú lietajúci tanier. V rubrike… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Ako sa volá okamih, keď je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0°, resp. 180°? Vaše odpovede čakáme do 30. júna 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. júna 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorá oblasť sa od 15. storočia celosvetovo považovala z pohľadu pirátov za strategicky najvýhodnejšiu? zaradíme vás do žrebovania o zaujímavú knihu Mareka Perzińskeho: Piráti svetových morí. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovali sme výhercov aprílových súťaží

V apríli sme vám v hlavnom článku Unikátne biomateriály položili otázku V ktorom slovenskom meste pracuje unikátny vedecký tím na príprave nových druhov biomateriálov? Z tých, čo správne odpovedali, že je to v Košiciach, sme vyžrebovali Adriána Benka z Košíc. Výherca bude mať možnosť zúčastniť sa exkurzie na UVLF v Košiciach.… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo sú transurány? Vaše odpovede čakáme do 31. mája 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. mája 2018 pošlete správnu odpoveď na poslednú hádanku v texte (Quark 5/2018, str. 56) a zároveň nám napíšete, s akou najzaujímavejšou či najneuveriteľnejšou poplašnou správou, konšpiračnou teóriou či hoaxom ste sa stretli, zaradíme vás do žrebovania o zaujímavú knihu Petra Nutila:… pokračuj

Žrebovali sme výhercov marcovej súťaže

V marci sme sa vás v rubrike Živá optika pýtali Ako sa vidíme v konkávnom zrkadle? Správnu odpoveď, že sa vidíme naopak, teda dolu hlavou alebo hore nohami, uviedla aj Gabriela Kotuliaková z Bardejova. Získava od nás knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva IKAR.… pokračuj

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. (najmä) pre stredné školy Ak nám do 30. 4. 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku V ktorom slovenskom meste pracuje unikátny vedecký tím na príprave nových druhov biomateriálov? zaradíme vás do žrebovania. Páni profesori, aj vy môžete prihlásiť do súťaže svoju triedu. Piati… pokračuj

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo sú heterochromozómy? Vaše odpovede čakáme do 30. apríla 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava… pokračuj

Žrebovali sme výhercov februárovej súťaže

Vo februári sme sa vás v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Kto a v ktorom roku po prvýkrát použil pojem umelá inteligencia? Z tých, čo správne odpovedali, že to bol informatik John McCarthy a prvýkrát použil tento výraz na konferencii v Dartmouthe v roku… pokračuj