Začínajú práce na zvýšení luminozity LHC

Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) oficiálne vstupuje do novej etapy. CERN oslávil v piatok 15. júna 2018 začiatok stavebných prác na Vysokoluminozitnom LHC (HL-LHC), čo je nový míľnik v histórii CERNu. Do r. 2026 táto veľká modernizácia podstatne zlepší výkon LHC zvýšením počtu zrážok vo veľkých experimentoch,… pokračuj

School of XFEL and Synchrotron Radiation Users – SFEL2018

Slovenská republika má v European XFEL, GmbH významné postavenie akcionára a spoľahlivého partnera. Zámerom  SFEL2018 je jednak informovať slovenskú vedeckú komunitu o najnovšom stave najvýkonnejšieho röntgenového lasera na svete XFEL, ktorý bol uvedený do prevádzky začiatkom septembra minulého roka v Hamburgu. Nemenej podstatným cieľom je posilniť personálne prepojenie slovenskej… pokračuj

Industry4UM: Môj kolega robot – hrozba, či príležitosť?

Industry4UM pokračuje v sérii úspešných diskusných stretnutí k témam spojeným s Industry 4.0 v slovenských výrobných podnikoch. Meniaci sa svet výroby ovplyvňuje dlhoročné paradigmy fungovania človeka v procese výroby. Na tento fenomén platforma reaguje júnovým stretnutím pod názvom Môj kolega robot: hrozba, či príležitosť? Fórum bude hľadať odpovede aj na otázky ako… pokračuj

Výsledky slovenského výskumu, zameraného na zvýšenie kvality mlieka a mliečnych produktov, očakáva celá Európa

Pite mlieko! Túto vetu si určite všetci pamätajú ešte z detstva. V skutočnosti sú mlieko a mliečne výrobky dôležitým zdrojom bielkovín a vápnika počas celého nášho života, od narodenia až po starobu. Nie je preto prekvapením, že vzhľadom na jeho dôležitosť v našej strave má produkcia mlieka veľký poľnohospodársky… pokračuj

Fyzici zo SAV pracujú v unikátnom laboratóriu

Laboratórium Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch má vo svojej výbave urýchľovač tandemového typu. Vedci môžu vďaka nemu študovať jadrové reakcie pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky. Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aj aplikácie na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového… pokračuj

S umelou inteligenciou sa počíta aj na Slovensku!

Umelá inteligencia (UI) prináša skutočnú hodnotu v podnikaní. Zavádza sa vo všetkých odvetviach, ktoré vytvárajú bezprecedentnú efektívnosť ľudskej produktivity a bude pokračovať v transformácii globálneho priemyslu, hospodárstva a sociálneho ekosystému. Americká obchodná komora v SR zakladá novú platformu UI na Slovensku. V spolupráci s univerzitami a Úradom podpredsedu vlády… pokračuj

Grékov zaujala práca slovenských archeológov

Grécki vedci majú záujem o skúsenosti odborníkov z Archeologického ústavu SAV. Zároveň chcú v najbližších mesiacoch špecifikovať ďalšie oblasti, v ktorých by sa vytvorili spoločné vedecko-výskumné projekty obidvoch krajín. Záujem o úzku spoluprácu zarezonoval počas návštevy predsedu SAV Pavla Šajgalíka v Grécku. Po prehliadke modernej technológie, ktorú grécki archeológovia používajú pri… pokračuj