WEB@30: 30-ročné výročie vynálezu, ktorý zmenil svet

Pred 30 rokmi mladý počítačový odborník pracujúci v CERNe spojil myšlienky o prístupe k informáciám s túžbou po širokej konektivite a otvorenosti. Jeho návrh sa stal známy ako World Wide Web. CERN osobitným spôsobom oslavuje 30. výročie tohto revolučného vynálezu 12. marca. V marci 1989 Sir Tim Berners-Lee… pokračuj

Špičkoví vedci a výskumníci si na UK prevzali diplomy DrSc.

V Aule UK sa za účasti prezidenta SR Andreja Kisku dňa 26. februára 2019 konalo slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc. „doktor vied“ špičkovým vedcom a vedeckovýskumným pracovníkom. Vedecké rady Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Paneurópskej vysokej… pokračuj

Medzinárodná kolaborácia publikovala návrh koncepcie budúceho kruhového urýchľovača v CERNe v ére po LHC

Kolaborácia Future Circular Collider (FCC) dnes poslala 15.1. na publikovanie návrh koncepcie budúceho kruhového urýchľovača. Ide o štvorzväzkový dokument, ktorý prezentuje rôzne možnosti pre ďalší veľký urýchľovač. Ukazuje na veľké fyzikálne príležitosti, ktoré ponúkajú urýchľovače s bezprecedentnou energiou a intenzitou a opisuje technické ťažkosti, cenu a časový rozvrh ich realizácie. V priebehu ďalších dvoch rokov… pokračuj

Prvých 150 kusov elektrických dodávok značky VOLTIA

Slovenská spoločnosť Voltia zaoberajúca sa výrobou elektromobilov v kategórii ľahkých úžitkových dodávok, v decembri 2018 oslávila 150-ty vyrobený elektromobil a prijala objednávky na niekoľko ďalších stoviek.  Spoločnosť VOLTIA v roku 2017 vyvinula a certifikovala prvý prototyp ľahkého úžitkového elektromobilu pod názvom VOLTIA. Po uvedení na trh vozidlo vyvolalo… pokračuj

Bez podpory vlády a masívnej kampane budú školy aj naďalej vychovávať naše deti pre úrady práce

Reforma stredoškolského vzdelávania sa dostala do štádia, keď je možné urobiť prvú relevantnú bilanciu. Tri roky reálneho budovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku priniesli prvých 113 úspešných absolventov a stále sa zvyšujúci záujem o vstup do systému zo strany zamestnávateľov, škôl i žiakov. Aj napriek tomu reforma zaostáva… pokračuj

LHC sa pripravuje na nové výzvy

Po mimoriadne úspešnej prevádzke začína Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) spolu s celou sústavou urýchľovačov a experimentami dvojročnú prestávku, ktorej cieľom je ich vyrazné zdokonalenie a modernizácia.  3. decembra 2018 presne o 6:00 ráno operátori v Riadiacom centre v CERNe vypli Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), čím bol… pokračuj

Umelá inteligencia výrazne zmení finančný trh

V dôsledku technologickej revolúcie možno očakávať významné zmeny v štruktúre finančného trhu. Rozvoj umelej inteligencie radikálne transformuje fungovanie dnešných finančných inštitúcií a prežijú len najsilnejšie, na technológiu špecializované spoločnosti. Vyplýva to zo záverov štúdie The New Physics of Financial Services, ktorú spoločne pripravili Svetové ekonomické fórum… pokračuj

Oslavy 10. rokov Nadácie Volkswagen Slovakia

Zavŕšením celoročných aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia v regiónoch, ktoré sa viažu k oslave 10. rokov jej existencie, bola interaktívna tlačová konferencia 20. 11. 2018 v Bratislave, s názvom #InšpirujSa. Za účasti neziskových organizácií, občianskych združení i škôl Nadácia bilancovala, diskutovala, ale i vzdelávala a ponúkla inšpiráciu.   „Ako jedna z najvýznamnejších spoločností na… pokračuj

Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo cieľom slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018. Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za… pokračuj