Turbínu pre fínsku jadrovú elektráreń Hanhikivi s reaktorom VVER dodá americko-francúzska spoločnosť

Francúzska spoločnosť Alstom Power Systems zvíťazila v súťaži na dodávku turbíny pre fínsku jadrovú elektráreň Hanhikivi, ktorú postavia podľa projektu AES-2006 vypracovaného ruskou korporáciu pre atómovú energiu Rosatom. V septembri minulého roku sa zmenila štruktúra vlastníctva tejto francúzskej spoločnosti a podiel v nej získala americká… pokračuj

STU chce na škole udržať mladých vedcov – podporuje postdoktorandov

Podporovať mladých vedcov je prioritou vedenia  Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jednou z ciest je vytvárať postdoktoranské pracovné miesta. Slovenská legislatíva zatiaľ pojem podstdoktorand nepozná. V zahraničí sú takéto pozície bežné. Ako podporiť mladých vedcov a zastaviť odchod mladých odborníkov z Európy je aj téma slovenského predsedníctva EÚ. Skúmajú nové… pokračuj

Spoločnosť Rusatom Service technicky podporí Škodu JS pri dostavbe JE Mochovce

Spoločnosť Rusatom Service a Škoda JS podpísali 30. júna kontrakt o technickej podpore pri montáži systémov primárneho okruhu a prácach spojených so skúšobnou prevádzkou pri dostavbe tretieho a štvrtého energobloku JE Mochovce. Kontrakt bol podpísaný na dva roky. Podpísanie kontraktu sa uskutočnilo v spoločnosti Rusatom Service v rámci jednania o otázkach rozvoja… pokračuj

„Otvorené dvere“ na Lomnickom štíte

Bližšie k vesmíru alebo Vysoké Tatry ako na dlani – aj to ponúkajú jedinečné Dni otvorených dverí na Lomnickom štíte, ktoré spoluorganizujú Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav experimentálnej fyziky SAV pre širokú verejnosť. Štyrikrát počas letných prázdnin, vždy v sobotných termínoch od 9.30 do 16.00 hod.… pokračuj

Spoločnosť HP Inc. ponúka službu Device as a Service, ktorá zjednodušuje riadenie obnovy PC

Spoločnosť HP Inc. spustila novú službu, ktorá zákazníkom umožňuje využívať najnovšie technológie, rozširuje správu zariadení a šetrí čas a zdroje IT oddelení. Služba Device as a Service (Zariadenie ako služba, DaaS) je navrhnutá tak, aby pomáhala a uľahčovala procesy pri obstarávaní, implementácii a správe technológií. Vďaka jedinej… pokračuj

Študenti Letnej školy energetiky v Bratislave prediskutovali perspektívy atómovej energetiky v Európe

Každoročná škola energetiky pre študentov odborných fakúlt európskych univerzít sa konala v Bratislave od 26. júna do 2. júla 2016. Analytička slovenskej pobočky ruskej korporácie pre jadrovú energiu Rosatom, Ľubomíra Adlerová, sa zúčastnila debát na tému „Jadrová energetika v krajinách Strednej Európy“ a porozprávala zúčastneným o rozvoji atómového priemyslu… pokračuj

Pamätná tabuľa k storočnici astronómky Ľudmily Pajdušákovej

Dňa 29. júna 2016 sa v Radošovciach, v rodnej dedine RNDr. Ľudmily Pajdušákovej, CSc.,  konala spomienková slávnosť pri  príležitosti stého výročia jej narodenia. Jej vyvrcholením bolo odhalenie pamätnej tabule. Vytvoril ju syn dr. Pajdušákovej Ing. Ivan Hrček so synom Slavomírom. V krátkych príhovoroch vystupujúci vyzdvihli prínos dr. Ľ.… pokračuj

Slovenskí experti vysoko ocenili kvalitu ruského paliva

Novosibírsky chemický závod (rus. NZCHK), ktorý patrí pod palivovú spoločnosť TVEL korporácie Rosatom, navštívili špecialisti spoločnosti Slovenské elektrárne а SOEX „Sojuzexpertiza“ za účelom plánovaného auditu systému manažmentu kvality podniku a kontroly jej fungovania v súlade s prijatými riadiacimi dokumentami. Podľa slov Ivana Frtúsa, vedúceho auditu, je to už druhá návšteva NZCHK. Prvý… pokračuj

Bezpečnostná technika

Zvedavé neutróny Teroristické útoky v Belgicku ukázali, že v systéme kontroly batožiny v dopravných termináloch sú zásadné medzery. Nádejou na zlepšenie môžu byť neutrónové skenery, ktoré oproti klasickým bezpečnostným rámom a röntgenom dokážu odhaliť aj samotnú výbušninu. Nedávne teroristické útoky na bruselskom letisku Zaventem ukázali, že zabezpečenie letiskových hál je… pokračuj