Extrémy vesmírneho počasia

Extrémy vesmírneho počasia sú pre svet veľkou hrozbou. Majú potenciál vážne poškodiť kriticky dôležitú infraštruktúru na Zemi aj vo vesmíre. Slnko do veľkej miery tvaruje priestor okolo Zeme a toto takzvané vesmírne počasie dokáže výrazne ovplyvniť vesmírne zariadenia, no aj infraštruktúru na Zemi. Z minulosti sú zdokumentované destabilizácie elektrickej rozvodnej siete, letectva, komunikácie a aj navigačných systémov spôsobené práve vesmírnym počasím. Skutočne extrémne výkyvy vesmírneho počasia môžu prekročiť hranice mnohých štátov, čo znamená, že kríza v jednej krajine dokáže ovplyvniť aj infraštruktúru v susedných štátoch. To je znepokojujúcou skutočnosťou, keďže spoločnosť je od služieb infraštruktúry čoraz závislejšia. Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) preto skúmalo možné hrozby vesmírneho počasia pre infraštruktúru Európskej únie a identifikovalo nedostatky v ochrane pred touto hrozbou. Zároveň publikovalo odporúčania pre vlády, priemysel a vedecké inštitúcie, ako tieto nedostatky odstrániť.

JK
foto NASA

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre