IQ olympiáda – 9. ročník

27. mája 2019 v Sobášnom paláci Bytča, registrácia do 31. 3. 2019

Už 9. rok organizuje Mensa Slovensko súťaž IQ olympiáda – pre 5. až 9. ročník základnej školy a primu až kvartu osemročných gymnázií. Súťaž je jedným zo spôsobov, ako rozpoznať a rozvíjať talent, vzbudiť záujem o rozvoj individuálnych vlôh detí. Ambíciou IQ olympiády je identifikovať nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Žiaci v nej musia dokázať širokú škálu intelektových schopností, ako napríklad verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť či funkčnú gramotnosť.
Nejde pritom o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať, v súťaži majú teda šancu všetky intelektovo nadané deti bez ohľadu na známky.

Záštitu nad 9. ročníkom IQ olympiády prevzal prezident Slovenskej republiky p. Andrej Kiska.

Do školského on-line kola sa deti prihlasujú na stránke www.iqolympiada.sk, účasť v súťaži je pre všetky kolá a všetky deti bezplatná. Do súťaže sa zapojilo v roku 2017 14.114 detí, v roku 2018 to bolo 14 612 detí zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií z 360 miest a obcí celej Slovenskej republiky.
IQ olympiáda prebieha v troch kolách:
• školské kolo,
• regionálne kolo,
• celoslovenské finále.

Registrácia do súťaže prebieha od 01.03.2019 – 31.03.2019, základné školské on-line prebehne od 08.04.2019 – 12.04.2019.
Regióny sú tvorené geograficky:
Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj), 10.05.2019, od 9:00 – 13:00
Miesto konania: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, Bratislava
Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj), 09.05.2019, od 9:00 – 13:00
Miesto konania: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina
Východ (Prešovský a Košický kraj), 07.05.2019, od 9:00 – 13:00
Miesto konania : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice

Finále sa uskutoční 27. mája 2019 v Sobášnom paláci Bytča. Do finále – celoštátneho kola bude pozvaných 20 najlepších účastníkov z každého z troch semifinálových kôl, spolu 60 detí. Na víťazov čakajú zaujímavé ceny.(notebook, tablet, inteligentné hodinky, spoločenské hry, knihy,…) Spoločenskou hrou odmeníme aj školy s najvyšším percentuálnym zapojením.


Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.
Komentáre