Lietajúci drahokam

Rybárik riečny patrí medzi naše najzaujímavejšie druhy vtákov. Jeho perie má také zafarbenie, že prívlastok lietajúci drahokam, ako ho mnohí nazývajú, nie je vôbec prehnaný.  

Rybárik patrí do čeľade rybárikovitých. Celá čeľaď sa vyznačuje početným zastúpením druhov. Vo svete poznáme 92 druhov rybárikovitých vtákov. Obývajú najmä mierne a tropické pásma celej zemegule. Väčšinou sú to veľmi pestro zafarbené vtáky. Zo všetkých druhov čeľade rybárikovitých sa v Európe vyskytuje len jediný druh – rybárik riečny (Alcedo atthis), ktorý tu žije v dvoch poddruhoch. Na našom území sa vyskytuje poddruh rybárik riečny európsky (Alcedo atthis ispida).

Rieky, moria aj lesy

Na jeden úspešný lov sa musí rybárik ponoriť niekedy aj desať ráz.

Čeľaď rybárikovité zahŕňa tri samostatné podčeľade, a to rybárikorodé (Alcedininae), rybárikovcorodé (Halcyoninae) a rybárcorodé (Cerylinae). Podčeľaď rybárikorodých sa vyznačuje dlhým, rovným a ostrým zobákom a vtáky tejto podčeľade žijú vždy v blízkosti vôd. Pozdĺž nich prenikajú až vysoko do hôr, ale aj na morské pobrežie. Sú to samotárske vtáky, ktoré žijú jednotlivo alebo v pároch. Okrem času hniezdenia sa potulujú a často ich nájdeme aj na územiach, kde nemajú hniezdny výskyt. Vtáky podčeľade rybárikovcorodých a rybárcorodých sa líšia od rybárikorodých najmä oveľa väčším vzrastom, širším zobákom, silnejšími nohami a odlišným biotopom výskytu. Na rozdiel od nich sú to prevažne lesné vtáky a len malá časť žije pri vodách. Okrem Ameriky a Európy sa vyskytujú na všetkých svetadieloch.

Malý, ale nápadný

Rybárik riečny patrí do najpočetnejšieho rodu podčeľade rybárikorodých s počtom 17 druhov. Je len o málo väčší ako vrabec. Má zavalité telo, krátky chvost a pomerne veľkú hlavu s dlhým, silným a zašpicateným zobákom. Nohy má krátke a slabé. Tretí a štvrtý prst na nohách má na väčšine svojej dĺžky zrastený, čo mu vo veľkej miere pomáha pri hrabaní hniezdnych nôr. Nápadný je najmä žiarivým zafarbením peria, ktoré je také jedinečné, že sa nedá zameniť so žiadnym iným vtákom žijúcim v našej prírode. Farba vrchnej časti tela je žiarivo azúrovomodrá, vrch hlavy, krídla a chvost sú modré so zelenkastým nádychom a bledomodrými škvrnami. Spodná časť tela a hlavy je zafarbená na oranžovo s bielym hrdlom a pásikom na krku. Obe pohlavia sú zafarbené rovnako, líšia sa len tým, že samica má spodnú časť pri koreni zobáka sfarbenú na červeno, zatiaľ čo samec ju má čiernu.

Zo života rybárika

Najčastejšie ho môžeme vidieť, ako rýchlym a priamym letom preletí nízko nad vodnou hladinou.

Rybárik patrí medzi naše stále vtáky. V prírode sa s ním stretneme počas celého roku. Mladé vtáky sa spravidla v jesenných mesiacoch sťahujú na juh do európskej časti Stredomoria, staršie jedince zostávajú v okolí svojich hniezdisk po celú zimu. Rybárik je rozšírený na väčšine územia Slovenska, od nížin až do horských oblastí. Nepatrí však k hojne rozšíreným vtákom. Na viacerých miestach je vzácny, inde sa vyskytuje len sporadicky. Odhaduje sa, že na území Slovenska žije 700 až 1 300 párov rybárikov. Patrí medzi samotárske a prísne teritoriálne vtáky. Obýva čisté, pomaly tečúce alebo stojaté vody s dostatkom malých rybičiek, ktoré sú jeho hlavnou potravou. Tu ho najčastejšie môžeme vidieť ako rýchlym a priamym letom, ktorý je často sprevádzaný hlasným pískaním, preletí nízko nad vodnou hladinou.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 4/2017.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk Text a foto Ľubor Čačko

Komentáre