NAG 2019, celoslovenské kolo súťaže

Byť odborníkom v oblasti informačných technológií v súčasnosti znamená mať blízko k zaujímavým pracovným príležitostiam. No a stať sa v budúcnosti spomínanými odbnorníkmi, majú možno blízko študenti, ktorí sa stretnu v celosloslovenskom kole súťaže zameranej na problematiku počítačových sietí. Budúci týždeň si preveria svoje znalosti.

Teoretické vedomosti, ale aj praktické úlohy. Národné kolo súťaže pre talenty v oblasti informačných sietí NAG 2019 (Networking Academy Games) umožní po štrnástykrát študentom stredných a vysokých skôl ukázať to najlepšie. „Študenti touto formou prezentujú znalosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademikého programu. Celoštátnemu kolu predchádzali školské kolá. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a jednotlivci,“ konkretizuje František Jakab z Technickej univerzity v Košiciach.

CVTI SR organizuje suťaž ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Pripravuje ju v spolupráci s ďalšími. Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, spoločnosťou Cisco Systems a Technickou univerzitou v Košiciach. Na jej pôde sa bude konať aj spomínané celoštátne kolo súťaže NAG 2019, v piatok, 22. marca 2019. „V národnom kole súťaže budú študenti najskôr riešiť online test, ktorý zhodnotí ich teoretické vedomosti a následne dostatnú praktickú úlohu, ktorú musia vyriešiť,“ uzatvára na margo súťaže Kalužáková.

O súťaži NAG sa dozviete aj prostredníctvom oficiálnej webovej stránky národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – http://itakademia.sk.
Jeho strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Komentáre