Opustená osada ožíva

Opustená dedina Zornoztegi, foto UPV/EHU

V štúdii nedávno vydanej v EPJ Plus sa vedci pokúsili zrekonštruovať históriu Zornoztegi, opustenej stredovekej dediny nachádzajúcej sa v španielskom Baskicku. Spoliehajú sa na rôzne metódy a analýzy dostupné archeológom. Ide najmä o rádiokarbónovú metódu datovania archeologických a historických záznamov a archeobotanickú a optickú mikroskopovú analýzu vzoriek nájdených na nálezisku, ako aj o model štatistickej analýzy. Paola Ricciová z Kampánskej univerzity Luigiho Vanvitelliho v Taliansku s kolegami použila tento prístup na určenie histórie dediny. Archeologické dôkazy potvrdili, že prvé osídlenie miesta sa datuje do chalkolitu (medená doba). Po dlhšom čase bolo toto miesto opäť osídľované od neskorej antiky do neskorého stredoveku. Keďže väčšina povrchových archeologických stôp sa časom stratila a s nimi aj schopnosť určiť spojenia medzi rôznymi zostatkami štruktúr z dediny, tím archeológov použil štatistickú metódu na integrovanie informácií z rádiokarbónového datovania vrátane priestorového rozmiestnenia štruktúr a individuálnych vecí nájdených na nálezisku. Vedci zistili, že aplikovanie štatistickej metódy v kontexte rádiokarbónového datovania umožňuje lepšie definovať intervaly časovania, a to vďaka modelom, ktoré spájajú informácie získané z historických stratigrafických alebo typologických výskumov s informáciami odvodenými od rádiokarbónového datovania.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre