Slovenský papagáj

Mimoriadne pestré zafarbenie peria robí z včelárika nášho najkrajšieho vtáka.

V našej prírode sa stretneme s rôznymi druhmi vtákov. Mnohé nás zaujmú svojím krásnym melodickým spevom, iné zasa nádherným zafarbením. K takýmto druhom patrí aj jeden z našich najpestrejších vtákov – včelárik zlatý (Merops apiaster).

Do čeľade včelárikovité (Meropidae) veda zahŕňa 23 druhov vtákov. Sú to prevažne malé až stredne veľké vtáky so štíhlym a podlhovastým tvarom tela. Ich charakteristickým znakom je dlhý, mierne ohnutý zobák, krátke nohy a predĺžené stredové kormidlové chvostové perá, ktoré má väčšina druhov. Ďalším znakom je ich veľmi pestré operenie, často zelenej, modrej, žltej a červenej farby. Charakteristické je aj zafarbenie hlavy s čiernou maskou a kontrastnou hrdlovou škvrnou. Včeláriky obývajú predovšetkým otvorenú rovinatú krajinu s riedkym porastom stromov alebo kríkov. Niektoré  žijú aj v tropických pralesoch. Väčšina druhov sa vyskytuje najmä v tropickom a subtropickom pásme Afriky,  v Ázii a Austrálii. Včeláriky sú charakteristické aj tým, že sa živia lietajúcim hmyzom. Hniezdia jedenkrát ročne, spravidla v kolóniách v zemných dierach, ktoré si samy vyhrabávajú. Len niektoré druhy, vyskytujúce sa v pralesoch, žijú samotársky. V našej prírode, ale aj v celej Európe sa vyskytuje len jediný druh – včelárik zlatý.

Chvíle oddychu využívajú včeláriky na čistenie peria.

Najpestrejší vták 

Včelárik zlatý patrí v našej prírode k nápadným a neprehliadnuteľným druhom. Jeho zafarbenie je veľmi pestré, pripomínajúce pestré farby tropických druhov vtákov. Preto niet divu, že neznalý návštevník prírody je po jeho vzhliadnutí presvedčený, že uletel z klietky chovateľa exotických druhov vtákov. Na chrbtovej strane je v prednej časti gaštanovo hnedý, v zadnej časti žiarivo zlatožltý. Zospodu je modrozelený so žltým hrdlom. Krídla má modrozelené a gaštanovohnedé s tmavým okrajom, chvost je modrozelený s modrým lemovaním, prostredné perá na chvoste má predĺžené a zašpicatené. Nad koreňom zobáka má na čele biele lemovanie, ktoré prechádza do blankytnomodrej a zelenkavej farby. Na boku hlavy má čierny pruh, ktorý prechádza cez oko. Čiernym pruhom je lemované aj žlté hrdlo, ktoré ho oddeľuje od modrých pŕs. Mimoriadne zaujímavé je zafarbenie spodnej časti tela, ktoré sa pri zamračenej oblohe javí ako modré, no pri slnečnom svite sa zafarbuje do smaragdovozeleného odtieňa. Samec a samička majú zafarbenie peria rovnaké, líšia sa len malými rozdielmi.  Zafarbenie samčekov je o trochu sýtejšie a výraznejšie ako zafarbenie samičiek.

Z histórie výskytu

So včelárikom zlatým sa v našej prírode stretávame až od polovice minulého storočia. Kedysi sa u nás vôbec nevyskytoval. Do roku 1946 sú správy o jeho výskyte len sporadické a v mnohých prípadoch aj nespoľahlivo dokladované. Výrazný nárast početnosti nastal až po roku 1946. Čo bolo jeho príčinou, nie je doposiaľ  vysvetlené. Už v roku 1947 bolo na území  južného Slovenska zaznamenaných viacero početných kolónií včelárikov. V ďalších rokoch prenikali včeláriky ďalej na sever a obsadili niektoré lokality na východnom Slovensku. Ich stav sa však  začal znižovať a až po roku 1950 sa stabilizoval. V súčasnosti sa so včelárikom zlatým v našej prírode stretneme pomerne vzácne. Vyskytuje sa predovšetkým na juhozápadnom, západnom a východnom Slovensku, kde osídľuje teplé rovinaté alebo mierne zvlnené nížiny a pahorkatiny s ojedinelými stromami alebo kríkmi. Jeho výskyt je podmienený aj vhodnými lokalitami na hniezdenie. Takými sú najmä piesčité, sprašové alebo hlinité kolmé steny, kde  si buduje hniezdne nory. Medzi takéto lokality patria najmä staré a opustené tehelne, pieskovne alebo obnažené brehy, ktoré vznikli po zosuvoch pôdy. Včeláriky patria medzi prísne sťahovavé druhy. Zimujú v tropickej a južnej Afrike. Na naše územie prilietajú najneskôr z našich vtákov, spravidla až v prvej polovici mája. Odlietajú veľmi skoro, často už v auguste a v prvej polovici septembra.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko

Komentáre