Snímač vnútroočného tlaku

Implantovateľný snímač EYEMATE pomáha stanoviť najvhodnejšiu liečbu zeleného zákalu.

Glaukóm – ľudovo nazývaný zelený zákal – je zákerné ochorenie oka, ktoré pri neliečení môže viesť (v niektorých prípadoch aj veľmi rýchlo) k slepote. Podstatou glaukómu je postupná degenerácia a odumieranie zrakového nervu, ktorý do mozgu prenáša to, čo vidíme. Zákernosť tohto ochorenia spočíva v tom, že pacient spočiatku nepociťuje žiadnu bolesť a nemá ani iné problémy. Medzi najbežnejšie príznaky glaukómu, ktoré sa vyskytnú u postihnutého najskôr, patria menšie výpadky v zornom poli. Za jednu, ale nie jedinú príčinu vzniku glaukómu sa považuje neprimerané zvýšenie vnútroočného tlaku. Toto zvýšenie je výsledkom nahromadenia vnútroočnej tekutiny (tzv. komorového moku), ktorá nemá kam odtekať. Zvýšený tlak tlačí na citlivé zrakové nervy, čo bez včasného začatia liečby môže viesť k trvalému a nevratnému poškodeniu zraku. Liečba spočíva v zastavení procesu degenerácie spomenutého nervu – najmä v znížení tlaku na prijateľné hodnoty. Udržiavanie tlaku na takejto hodnote však vyžaduje pravidelnú kontrolu tlaku v očnej ambulancii. Tieto kontroly ale poskytujú málo údajov na spoľahlivé stanovenie najvhodnejšej liečby, pričom obvykle nezachytia náhle zvýšenia tlaku, ktoré sa môžu vyskytnúť aj viackrát za deň. Podstatnú inováciu v meraní vnútroočného tlaku prináša implantovateľný snímač EYEMATE, vyvinutý nemeckým Fraunhoferovým ústavom pre mikroelektronické obvody a systémy (IMS) v Duisburgu v spolupráci s firmou Implandata Ophthalmic Products z Hannoveru. EYEMATE je pasívny snímač aktivovaný odčítacím prístrojom, ktorý pacient drží pred okom. V oku implantovaný snímač za niekoľko sekúnd odmeria tlak a teplotu v oku, pričom sa získané údaje odosielajú do cloudového úložiska, odkiaľ si ich ošetrujúci lekár môže stiahnuť. Lekár má tak k dispozícii niekoľkonásobne väčšiu databázu údajov na stanovenie najvhodnejšej liečby než pri doteraz bežnej občasnej kontrole tlaku. Čím častejšie si pacient vnútroočný tlak meria, tým lepšie môže byť nastavená liečba jeho glaukómu.

Foto Fraunhofer IMS

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre