Špičkoví vedci a výskumníci si na UK prevzali diplomy DrSc.

V Aule UK sa za účasti prezidenta SR Andreja Kisku dňa 26. februára 2019 konalo slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc. „doktor vied“ špičkovým vedcom a vedeckovýskumným pracovníkom. Vedecké rady Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Paneurópskej vysokej školy udelili vedeckú hodnosť 23 odborníkom. Medzi promovanými je 7 biológov, 3 matematici, 3 chemici, 2 fyzici, 2 historici, 1 materiálový vedec, 1 elektrotechnik, 1 veterinár, 1 lekár, 1 ekológ a 1 právnik.

„Hovoriť o vede, výskume a školstve by sme mali stále. Stále by sme mali uvažovať o tom, čo sa stalo, že sme stratili úctu k vzdelaniu, že si nevážime a nerozumieme, aké dôležité je nielen školstvo, ale aj veda a výskum pre našu krajinu,“ uviedol prezident SR Andrej Kiska a dodal, že to najcennejšie, čo na Slovensku máme, sú naši ľudia.

Hodnoty vzdelania, kultúry, kritického myslenia, humanity a pravdy vyzdvihol rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., a zdôraznil, že ak ich nebude naša spoločnosť a jej mocenské elity dôsledne dodržiavať, ľahko skĺznu pri hľadaní odpovedí na pálčivé otázky dneška do prvoplánových populistických poloprávd a internetových fabulácií. „Kto iný by mal niesť pochodeň hodnôt pravdy než vedci, ktorí dosiahli špičku vo svojom odbore. A práve im patrí dnešná akademická slávnosť,“ uviedol rektor UK.

Prácu nových doktorov vied, prostredníctvom ktorej šíria dobré meno Slovenska v zahraničí, vyzdvihol predseda vlády SR Ing. Peter Pellegrini. Zároveň apeloval na to, že je potrebné zintenzívniť prepojenie výskumu a praxe univerzít, Slovenskej akadémie vied, podnikov a slovenských firiem. „Vláda bude pripravená podporiť všetky potrebné aktivity smerujúce k zvýšeniu úrovne hospodárstva a skvalitňovaniu životnej úrovne slovenského obyvateľstva,“ doplnil predseda vlády SR.

Predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., zdôrazňujúc myšlienku Stevena Weinberga – nositeľa Nobelovej ceny za fyziku –, že nič nemá väčší vplyv na rozvoj ľudského ducha, kultúry, priemyslu, poľnohospodárstva či zdravia ľudí ako najdôležitejšie výsledky excelentného, slobodného, zvedavosťou a bádavosťou ľudskej mysle motivovaného výskumu, podporil zaradenie vedy medzi elitné postavenie v ľudskej spoločnosti.

V mene čerstvých držiteľov hodnosti „doktor vied“ vyjadril poďakovanie prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., prostredníctvom príbehu Andreja Kmeťa, slovenského kňaza a laického nadšenca pre vedu. „Systémovo sa naša spoločnosť nepresadí, ak sa nebude kumulovať vzdelanostný kapitál a nebude sa kreovať vzdelanostná spoločnosť,“ zdôraznil, pričom vyzval predstaviteľov vlády, aby pre rozvoj vedy na Slovensku urobili maximum.

Vedci, ktorým bola udelená vedecká hodnosť, a ich pracoviská:

prof. MUDr. Marie Černá, CSc., Univerzita Karlova v Prahe
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
RNDr. Mária Dušinská, CSc., Norweigian Institute for Air Research v Nórsku
PhDr. Eva Frimmová, CSc., Slovenská akadémia vied
Ing. Miroslav Glasa, PhD., Slovenská akadémia vied
prof. PhDr. Roman Holec, CSc., Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Ján Ivančo, PhD., Slovenská akadémia vied
doc. RNDr. Robert Jajcay, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Ján Jásik, CSc., Slovenská akadémia vied
Mgr. Anna Jenčová, PhD., Slovenská akadémia vied
Mgr. Norbert Kučerka, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Lucia Kučerová, PhD., Slovenská akadémia vied
Ing. Eva Kutejová, CSc., Slovenská akadémia vied
doc. RNDr. Kristian Mathis, Ph.D., Univerzita Karlova v Prahe
doc. MUDr. Michal Mego, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PaedDr. Pavol Prokop, PhD., Slovenská akadémia vied
prof. MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D., FEBO, Technická univerzita v Drážďanoch a Univerzita Karlova v Prahe
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., Vysoké učení technické v Brne
MVDr. Viola Strompfová, PhD., Slovenská akadémia vied
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr. Milan Valachovič, CSc., Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Dušan Velič, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Martin Weis, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

foto: Univerzita Komenského v Bratislave

Komentáre