Súťaž

Ak nám do 30. júna 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorá oblasť sa od 15. storočia celosvetovo považovala z pohľadu pirátov za strategicky najvýhodnejšiu?

zaradíme vás do žrebovania o zaujímavú knihu Mareka Perzińskeho: Piráti svetových morí. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre