Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku:

Ako sa volá okamih, keď je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0°, resp. 180°?

Vaše odpovede čakáme do 30. júna 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Komentáre