Súťaž

V tejto rubrike máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar.
Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku:

Čo vyjadruje oktánové číslo benzínu?

Vaše odpovede čakáme do 31. júla 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Komentáre