Súťaž

V tejto rubrike (Veda vo filmoch) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku:

Čo skúma vnútorná balistika?

Vaše odpovede čakáme do 31. augusta 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Komentáre