Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý český akademický maliar vytvoril cca 900 originálnych paleontologických a paleoantropologických rekonštrukcií a patrí medzi významných predstaviteľov vedeckej ilustrácie? 

zaradíme vás do žrebovania o publikáciu Evy Zacharovej: Školské nástenné tabule vydanú Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre