Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý spisovateľ je autorom historického románu Egypťan Sinuhe, voľne inšpirovaného starovekým dielom o Sinuhetovi? 

zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Veľké príbehy staroveku od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre