Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnoť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku:

Čo je tretia kozmická rýchlosť?

Vaše odpovede čakáme do 31. decembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Komentáre