Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Aké ďalšie názvy mala Bratislava počas svojej existencie (napíšte aspoň tri)?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Juraja Papánka: Historia gentis Slavae/Prvé dejiny slovenského národa od vydavateľstva Perfekt.

Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre