Súťaž

Ak nám do 31. januára 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo sa skrýva za pojmom kovové vlákna a čo sa najčastejšie používa na ich výrobu (uveďte aspoň tri možnosti)? 

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Konstantiny Hlaváčkovej: Móda za železnou oponou od vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre