Trenčiansky robotický deň

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, vás pozýva na Trenčiansky robotický deň (ďalej TRD). 14. ročník TRD sa uskutoční 3.-4. apríla 2019 na výstavisku Expo Center, a.s. Témami tohto ročníka sú ekorobotika a industry 4.0.
Spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. TRD sa koná pod záštitami predsedu TSK, primátora mesta Trenčín a Prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

TRD je medzinárodná súťažná prehliadka tvorivosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti robotiky.

TRD = súťaže v troch kategóriách + prednášky a workshopy vysokých škôl a firiem.

Komentáre