XXXV. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín

XXXV. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín sa uskutoční  8. decembra 2018 od 9:00 do 16:00 v priestoroch SNM-Prírodovedného múzea, Vajanského nábr. 2, Bratislava.

Jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku organizované SNM-Prírodovedným múzeom v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou sa tento rok uskutoční už po tridsiaty piaty krát. Návštevníci si môžu prezrieť a zakúpiť minerály, skameneliny alebo šperky od mnohých domácich a zahraničných vystavovateľov. Ponuka vystavovateľov je každý rok neobyčajne pestrá, okrem minerálov z Európy môžu návštevníci vidieť, či zakúpiť si, aj minerály z rôznych ďalekých exotických krajín. V rámci stretnutia bude kurátormi Prírodovedného múzea zabezpečená bezplatná poradenská služba pre začínajúcich zberateľov a určovanie minerálov a skamenelín.

Komentáre