Z CO2 plasty

Phil De Luna pri pokusoch, foto UT

Každý rok miliardy ton CO2, ktoré vypúšťame do atmosféry, zvyšujú rastúcu hrozbu klimatických zmien. Čo keby sme však mohli jednoducho recyklovať všetko to zbytočné CO2 a premeniť ho na niečo užitočné? Vedci z Torontskej univerzity v Kanade sa do toho pustili. Pridaním elektriny, vody a rôznych katalyzátorov redukujú CO2 do krátkych molekúl, ako je oxid uhoľnatý a metán, ktoré potom dokážu zlúčiť a vytvárať zložitejšie uhľovodíkové palivá, napríklad bután. Výskumníci si myslia, že by sme mohli byť na vrchole revolúcie v recyklovaní CO2, keby sme zachytávali CO2 z elektrární – a možno dokonca priamo z atmosféry – a premieňali ho na etylén, ktorý sa používa na výrobu polyetylénu, najbežnejšie používaného plastu. Jeden z autorov štúdie Phil De Luna vysvetľuje, ako ich vyvíjaná technológia premieňa CO2 na palivo: Je to trochu ako obrátené palivové články s katódou a anódou; na anóde je voda rozdelená na protóny, na katóde je plynný kyslík. CO2 sa elektrochemicky redukuje na iné chemikálie s pridanou hodnotou, ako je oxid uhoľnatý, metán, etylén. Takže kŕmite CO2 protónmi a elektrónmi a elektrochemicky ich redukujete. A ako blízko sú vedci k priemyselnému využitiu? Je to otázka možno piatich až desiatich rokov, tvrdí De Luna v Nature Catalysis.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre