Grafika budúcnosti

Nový laserový systém poskytuje plnofarebné 3D obrazy voľne sa vznášajúce vo vzduchu. Zatiaľ čo hologramy sú obrazy na rovnom povrchu, ktoré sa kvôli odrazu svetla od materiálu javia ako trojdimenzionálne, novovytvorené obrazce skutočne zaberajú 3D priestor. Navyše, nová technika vytvára 3D obrazy, ktoré je, na… pokračuj