Z emisií uhlie

V posledných rokoch vedci pracujú s pevnými kovovými katalyzátormi,  zlúčeninami urýchľujúcimi chemické reakcie, ktoré môžu pozmeniť  CO2 na pevný uhlík. Majú však nevýhodu – fungujú len pri teplote nad  600 °C a keďže teplo vyžaduje veľa energie, tak je proces finančne  náročný. Chemici Dorna Esrafilzadehová… pokračuj