Zásnuby žiab

Začiatok jari sa spája s neopakovateľným fenoménom – ťahom žiab. Žaby tiahnu v desiatkach, často aj stovkách jedincov na miesta svojho narodenia, aby tu tak ako predchádzajúce generácie aj ony založili ďalšie potomstvo a zachovali svoj rod. Ich cesta je neľahká a skrýva mnoho nebezpečenstiev.… pokračuj

Znovu nájdená žaba

Od roku 2008 nebolo vodnú žabu Telmatobius yuracare vidieť vo voľnej prírode. Spôsobila to chytridiomykóza, plesňová choroba, ktorá devastovala populáciu žiab po celom svete. Zo strachu, že druh mohol vyhynúť, strávili niektorí vedci 10 rokov v bolívijských horských lesoch hľadaním tohto obojživelníka. Ich misia bola… pokračuj

Spútaná energia

Objav alebo vynález môže byť nečakaný. Niekedy sa udeje na začiatku bádania, inokedy pri pokusoch, občas aj po nich. Za mnohými objavmi či vynálezmi neraz stojí to, čo nazývame náhoda. Mnohí bádatelia nám uľahčili život. Svojou prácou doslova zmenili spoločnosť. Finálny produkt však neraz nebol… pokračuj