Žrebovali sme výhercov decembrových súťaží

V decembri sme sa vás v rubrike Živá veda pýtali Čo je tretia kozmická rýchlosť? Správnu odpoveď, že je to rýchlosť potrebná na únik telesa z gravitačného poľa Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka, pričom rýchlosť v smere jej pohybu je 16,6 km.s-1, uviedol aj výherca Zoran B. zo Špačiniec a získava knihu Randalla Munroea Čo keby? od vydavateľstva IKAR.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme vám dali úlohu, aby ste vymenovali aspoň tri historické názvy Bratislavy. Z tých, čo správne napísali napríklad Brezalauspurc, Pisonium, Pressburg, Pozsony, Istropolis, Prešporok, Wilsonovo mesto a ďalšie sme vyžrebovali Martina M. zo Sobraniec a získava knihu Juraja
Papánka Historia gentis Slavae od vydavateľstva Perfekt.

Obom výhercom gratulujeme.

Komentáre