Čo nájdete v Quarku 7/2024

V hlavnej téme júlového čísla Quarku sa Viliam Novák z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., venuje tomu, ako využívame našu planétu a čo môžeme robiť pre to, aby sa zachovali podmienky nevyhnutné pre existenciu živočíchov a rastlín, a teda aj ľudí, na Zemi.

Kedy vyčerpáme zdroje?

Globálne zmeny biosféry sú jednou z najčastejšie diskutovaných tém súčasnosti. Pravdou však je, že pozornosť sa sústreďuje najmä na prebiehajúcu zmenu klímy. Aj keď tú bezprostredne pociťujeme najviac, je len jednou z mnohých zmien s celosvetovým dosahom.
Z dlhodobého hľadiska sú globálne zmeny spôsobené kombináciou prirodzených a antropogénnych príčin. No ich súčasný rýchly priebeh spôsobuje predovšetkým človek a – aj keď nepriamo – rastúci počet obyvateľov Zeme. Ich odhadovaný počet na začiatku nášho letopočtu bol 180 miliónov, v roku 1820 to bola miliarda, za sto rokov sa počet obyvateľov zvýšil na dve miliardy a v súčasnosti je to viac ako osem miliárd.
Človek na svoju existenciu potrebuje energiu, potravu a suroviny. Podstatnú časť nevyhnutnej energie dodáva na Zem Slnko. Ostatná sa získava predovšetkým spaľovaním fosílnych palív s negatívnymi dôsledkami: emisiou oxidu uhličitého, ktorý významne prispieva ku skleníkovému efektu atmosféry a zvyšovaniu teploty biosféry. Pravdepodobne ešte významnejší príspevok ku globálnemu otepľovaniu majú zmeny využívania krajiny, ktoré ovplyvňujú toky energie na Zemi, pretože spravidla znižujú množstvo energie spotrebované na vyparovanie vody z povrchu súše.
Okrem spaľovania fosílnych palív sú významným zdrojom energie slnečná, jadrová energia, energia vody a vetra. Zdroje fosílnych palív, jadrového paliva, ako aj zdroje primárnych surovín (uhlie, rudy) sú obmedzené. K obnoviteľným zdrojom surovín patria voda a vzduch, problémom je zachovanie ich kvality, aby boli vhodné pre rastliny a živočíchy. Na zachovanie funkčnej a pre život vhodnej planéty Zem je potrebné výrazne zmeniť jej využívanie tak, aby jej produkcia energie, biomasy a surovín bola trvalo udržateľná počas dlhého obdobia.

Miniatúrne laboratórium

Vďaka biočipu sme schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. O jeho vývoji a využití v medicíne sme sa rozprávali s Jaroslavom Katrlíkom z Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Živé mucholapky

Vo svete doposiaľ opísali približne 345 druhov vtákov z čeľade muchárovité (Muscicapidae), ktoré sa delia na 51 rodov. Z tohto bohatého množstva sa na našom území vyskytuje 14 druhov.

Kĺzanie bez pádu

Fascinácia vodnými hĺbkami môže mať mnoho vysvetlení. No nech je to čímkoľvek, ľudí voda odjakživa fascinovala a vždy sa do nej usilovali preniknúť.

Vydry a ich nástroje, Morský parazit na strome, Mozog vďaka vaječníkom, Budúcnosť obalov, Obetné kone z dovozu, Vrany rátajú nahlas, Populárny nedostatok, Voš s morom v ústach, Slnečné táboráky, Podmienky prežitia rodu, Veľký malý moa, Drobná rekordérka, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v júlovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Výber článkov v júlovom čísle časopisu Quark

Bez ľudí to nepôjde

Modely umelej inteligencie sú trénované problematickým spôsobom. Technologické firmy obchádzajú autorské práva tvorcov obsahu internetu, lenže modely AI sú od nich životne závislé.

Geolokality v okolí Prešova

V siedmej časti rubriky o geodiverzite Slovenska priblížime dve lokality z okolia Prešova, ktoré reprezentujú časť jeho georozmanitostí.

Nebezpečné raky

Rak býval symbolom čistej vody, no v potokoch, riekach či stojatých vodách sa okrem pôvodných objavili aj invázne druhy, ktoré sú menej náročné na podmienky prostredia.

Darček od červeného trpaslíka

Z analýz pozorovaní malej chladnej hviezdy Gliese 12 vyplynula prítomnosť planéty zemského typu. Parametrami najviac pripomína Venušu.

Nenápadný skok

Veľký skok od zlého ovzdušia, stresu, špiny a hluku k prívetivejšiemu spôsobu, akým sa denne presúvajú milióny ľudí, môže pozostávať aj z množstva malých a nenápadných krokov.

Familiárna exkluzivita

Hotely sú zvláštne zariadenia. V priebehu času sa zmenili z miest prvej pomoci pre pútnikov na cestách za nevšednosťou na miesta, ktoré sú nevšedné samy osebe.

Knižnica všetkého

Existuje knižnica obsahujúca všetky diela, ktoré boli kedy napísané. Oveľa výnimočnejšia je však preto, lebo zároveň zahŕňa úplne všetko, čo ešte len bude napísané.

70 rokov CERN-u

Medzi rokmi 1897 a 2012 sa udialo všeličo. Objavili sa zákony teórie relativity a časticovej fyziky. Chemici aj fyzici potvrdili, že všetko okolo nás sa skladá zo základných elementov.

Divy v novom svetle

Satelitné pozorovania odhalili stratené rameno Nílu, po ktorom zrejme lode dopravovali kamenné kvádre a iný materiál k staveniskám pyramíd.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. júla 2024, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.