- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Februárový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali februárový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpoveď, stačí sa vrátiť k článku, určite sa v ňom skrýva odpoveď. Správne odpovede si môžete overiť v tlačenej verzii magazínu Quark na strane 54.

 

1. Jubilujúci časopis Quark vydáva

a) SAV

b) Vydavateľstvo SAV Veda

c) CVTI SR

d) Slovenská rektorská konferencia

2. Kvantový jav, pri ktorom materiál pri nízkych teplotách kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, sa nazýva

a) hysterézna slučka

b) supravodivosť

c) Dopplerov jav

d) Ohmov zákon

3. Veľmi tenké materiály schopné tvarovať zvukové vlnoplochy sa nazývajú

a) akustické metapovrchy

b) akustické membrány

c) akustické vlnolamy

d) akustické slučky

4. Aj vďaka Johanovi Thomasovi Enderovi (1793 – 1875) poznáme podobu slovenskej krajiny pred viac ako storočím, pretože na svojich maľbách verne zachytil pohľady na ňu. Tento umelec bol

a) Rakúšan

b) Maďar

c) Nemec

d) Slovák

5. Uchovávanie smeru riečneho toku prehlbovaním doliny aj napriek zmenám úrovne zemského povrchu, ktoré spôsobuje dvíhanie zemskej kôry, sa nazýva

a) meander

b) riečny prah (perej)

c) vodopád

d) antecedentný prielom

6. Najväčší svetový veľtrh spotrebnej elektroniky Consumer Electronics Show sa koná každý rok hneď na začiatku januára v americkom meste

a) Los Angeles

b) Las Vegas

c) Atlanta

d) New York

7. Proces, počas ktorého bylinožravce zväčšujú veľkosť tela v rámci populácie v priebehu evolúcie danej línie, známy aj ako copovo pravidlo, ako prvý sformuloval

a) Edward Cope

b) Charles Darwin

c) Charles Depéret

d) Michail Vasilievič Lomonosov

8. Dramatické zväčšovanie veľkosti tela živočícha v priebehu evolúcie sa nazýva ostrovný gigantizmus. V súčasnosti sa za dokonalé prírodné laboratórium na skúmanie tohto javu považujú

a) Shetlandské ostrovy

b) Kapverdské ostrovy

c) Kurilské ostrovy

d) Kanárske ostrovy

9. Nezisková organizácia Talentída organizuje viacero vedomostných súťaží pre žiakov základných a stredných škôl. Ich celkový počet je

a) štyri

b) päť

c) šesť

d) sedem

10. Od roku 2016 sa vyskytuje na území Slovenska viac ako

a) 180 druhov vtákov

b) 240 druhov vtákov

c) 360 druhov vtákov

d) 420 druhov vtákov

11. Najmenší vták hniezdiaci na našom území je

a) králik zlatohlavý

b) škovránok poľný

c) labtuška lúčna

d) kolibiarik králikovitý

12. Už nikdy neskôr nedošlo k takému rozmachu morských ekosystémov ako

a) v kambriu

b) v ordoviku

c) v silúre

d) v devóne

13. Bájny obrovitý morský hlavonožec schopný potápať celé lode sa nazýva

a) kraken

b) harpya

c) hydra

d) kentaur

14. Pred tromi rokmi (31. 3. 2016) zomrela svetoznáma architekta s originálnym futuristickým rukopisom Zaha Hadidová, ktorá navrhla aj projekt Čulenova v Bratislave. Renomovaná architektka pochádzala

a) z Libanonu

b) z Iránu

c) z Egypta

d) z Iraku

15. Keď do sklenej nádoby s vytvoreným dostatočným vákuom vložíme elektródy pod napätím, na stenách nádoby vznikne charakteristická žiara – katódové žiarenie. Tento jav objavil

a) Henri Becquerel

b) Wilhelm Conrad Röntgen

c) Julius Plücker

d) Ernest Rutherford

16. Ernest Rutherford vypočítal, že jadro atómu má veľkosť asi

a) desatiny veľkosti celého atómu

b) stotiny veľkosti celého atómu

c) stotisíciny veľkosti celého atómu

d) milióntiny veľkosti celého atómu

17. Šerpovia obývajú himalájsku oblasť v Nepále. Tento pôvodne tibetský kmeň pochádza

a) z východného Tibetu

b) zo západného Tibetu

c) zo severného Tibetu

d) z južného Tibetu

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre