- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Slnečník či dáždnik?

Meteorológia je veda, ktorá sa zaoberá zemskou atmosférou, jej zložením, vlastnosťami, štúdiom dejov a javov prebiehajúcich v nej, a to vrátane väzieb s ostatnými geosférami. Najznámejšiu aplikačnú oblasť poznatkov z meteorológie predstavuje pre väčšinu ľudí predpoveď počasia. Otestujte sa, koľko viete z meteorológie. Správne odpovede si môžete overiť v tlačenej verzii magazínu Quark na strane 54.

1. Za prvé vedecké dielo zaoberajúce sa atmosférou Zeme sa považuje Aristotelova Meteorologica. Názov vedy pochádza z gréckeho slova meteora, čo pôvodne zahŕňalo

a) všetky meteority dopadajúce na Zem

b) všetky veci vo vzduchu

c) všetky vetry

d) všetky skupenstvá vody vo vzduchu

2. V roku 1450 taliansky renesančný architekt a matematik Leon Battista Alberti zostrojil prvý mechanický anemometer, ktorý inovoval Leonardo da Vinci. Anemometrom sa meria

a) vlhkosť vzduchu

b) množstvo zrážok

c) oblačnosť

d) rýchlosť vetra

3. Rozvoj súčasnej meteorológie sa datuje od 17. storočia, keď boli zostrojené prvé meracie prístroje. Prvý ortuťový teplomer, ktorý mal aj meraciu škálu, skonštruoval

a) Daniel Gabriel Fahrenheit

b) Anders Celsius

c) Carl von Linné

d) Benjamin Franklin

4. V roku 1871 gróf Mikuláš konkoly-Thege založil profesionálne observatórium, v ktorom sa vykonávali aj najstaršie kvalitné meteorologické merania a pozorovania na území Slovenska. Observatórium je

a) v Patinciach

b) v Hurbanove

c) na Lomnickom štíte

d)v Poprade-Gánovciach

5. Zo základných vied sú piliermi meteorológie

a) fyzika, matematika, biológia a chémia

b) geografia, chémia a matematika

c) fyzika, matematika, chémia a geografia

d) fyzika, geografia a chémia

6. Meteorologické mapy znázorňujú analýzu aktuálnej situácie alebo predpoveď jedného alebo viacerých meteorologických prvkov v určitom čase. Aerologické mapy znázorňujú

a) stav atmosféry vo vyšších hladinách nad povrchom zeme

b) rýchlosť vetrov nad oceánmi

c) vlhkosť atmosféry

d) množstvo zrážok

7. Spojením studeného a teplého frontu vzniká

a) stacionárny front

b) zvlnený front

c) výškový front

d) oklúzny front

8. Vietor vzniká pri nerovnomernom rozložení tlaku vzduchu – vyrovnáva rozdiely tlaku prúdením z oblasti vyššieho do oblasti nižšieho tlaku. V meteorológii sa ešte objavuje tzv. beaufortova stupnica sily vetra, ktorá hovorí o silových účinkoch vetra. Stupnicu vytvoril v roku 1805 britský admirál a hydrogeograf sir Francis Beaufort. Táto pôvodná 13-stupňová stupnica sa riadila opisom

a) zvuku vetra

b) veľkosti vĺn

c) stavu plachiet na lodiach

d) ohýbania stromov

9. Stále vzdušné prúdenie sezónneho charakteru nad veľkou časťou zemského povrchu sa nazýva monzún. Jeho príčinou sú najmä rozdiely

a) v náveternej a záveternej strane pohorí

b) v ohrievaní kontinentov a oceánov

c) v príťažlivosti Slnka a Mesiaca

d) v nadmorských výškach

10. Leto sa spája s búrkou. Jej klasifikačným sprievodným javom je výskyt

a) víchrice

b) krupobitia

c) bleskových výbojov

d) záplav

11. Meteorológia sa zaoberá stavom atmosféry v krátkom časovom horizonte, klimatológia zasa režimom počasia počas dlhšieho obdobia. Svetová meteorologická organizácia (WMO) odporúča na hodnotenie aktuálnej klímy a jej zmien používať dlhodobé priemery jednotlivých meteorologických prvkov a charakteristík minimálne za obdobie:

a) 10 rokov

b) 15 rokov

c) 25 rokov

d) 30 rokov

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

 

Komentáre