- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Slnko vyrába cement

Startup podporovaný Billom Gatesom dosiahol zásadný prielom vo využívaní solárnej energie.

Spoločnosť Heliogen, ktorú podporuje aj Bill Gates a ktorá sa zaoberá čistou energiou, objavila spôsob, ako využiť umelú inteligenciu a pole zrkadiel na odrážanie slnečného svetla v takom množstve, aby dokázalo vygenerovať extrémnu teplotu nad 1 000 ˚C. Po prvý raz tak bude možné koncentrovanú solárnu energiu využiť na vytvorenie extrémneho tepla potrebného na výrobu cementu, ocele, skla a na ďalšie priemyselné procesy. Slnečné svetlo by tak mohlo nahradiť fosílne palivá emitujúce uhlík v tomto odvetví hospodárstva, pretože napríklad výroba cementuje zodpovedná za 7 % svetových emisií CO2. Na rozdiel od tradičnej solárnej energie využívajúcej na zachytenie slnečného svetla fotovoltaické panely Heliogen zlepšuje technológiu tzv. koncentrovanej slnečnej energie, ktorá používa zrkadlá na odrážanie slnečných lúčov do jedného bodu. Táto technológia nie je nová, no v minulosti dosahovaná teplota nestačila na priemyselnú výrobu. Kým iné spoločnosti sa snažili riešiť problémy tejto technológie pridaním ocele na zvýšenie tuhosti a odolnosti zrkadiel, tím vedcov a technikov v Heliogene sa obrátil na umelú inteligenciu. Ich riešenie používa softvér na počítačové videnie a ďalšiu sofistikovanú techniku na ovládanie sústavy zrkadiel na odrážanie slnečných lúčov do jedného miesta. Spoločnosť tvrdí, že dokáže vyrobiť toľko tepla, že jej technológia by sa mohla neskôr použiť na výrobu čistého vodíka vo veľkom rozsahu. Vyrobený vodík by sa potom mohol zmeniť na palivo pre nákladné autá a lietadlá. Jedna z ťažkostí súvisiacich so solárnou energiou spočíva v tom, že slnko na zrkadlá nesvieti stále. Heliogen chce preto vybudovať aj akumulačné systémy, ktoré dokážu skladovať slnečnú energiu aj počas daždivých dní.

PC Revue
Foto Heliogen

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre