- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je echolokácia a ktoré živočíchy (vymenujte aspoň tri druhy) sa ňou dorozumievajú?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Evy Meijerovej: Reč zvierat z vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre