0000-03-22

Svetový deň vody (vyhlásila ho svetová konferencia OSN o životnom prostredí v roku 1992)

Komentáre