- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Žrebovali sme výhercov marcovej súťaže

V marci sme sa vás v rubrike Živá optika pýtali Ako sa vidíme v konkávnom zrkadle? Správnu odpoveď, že sa vidíme naopak, teda dolu hlavou alebo hore nohami, uviedla aj Gabriela Kotuliaková z Bardejova. Získava od nás knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva IKAR.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme vám položili otázku Ako vznikol názov Kanárskych ostrovov? Z tých, čo správne odpovedali, že pochádza zo slova canis (lat. pes), pretože na ostrovoch podľa legendy žilo veľa psov, ľudia ich uctievali aj mumifikovali, dokonca sa pes nachádza aj na štátnej vlajke tohto štátu, sme vyžrebovali Renátku Kohulákovú z Ploštína, Stanislava Mihaľa z Košíc a Danielu Mócikovú z Topoľčian. Veríme, že kniha Michala Habaja: Objavné cesty staroveku od vydavateľstva Perfekt ich poteší.

Všetkým výhercom gratulujeme.

Komentáre