101. svetový kongres esperanta sa otvára širokej verejnosti

Slovensko bude hostiť prestížny 101. Svetový kongres esperanta. Uskutoční sa v historickom meste Nitra, v júli 2016, čiže v prvom mesiaci slovenského predsedníctva Európskej únie. Nad podujatím prebral záštitu prezident SR Andrej Kiska a Slovenská pošta pripravuje špeciálnu emisiu poštových známok. 

Svetový kongres esperanta sa organizuje každý rok na inom mieste. Tento rok sa koná od 23. do 30.7.2016 v Nitre, v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Očakávaná účasť bude 1 400 návštevníkov z 60 krajín sveta. Na území Slovenska sa tento kongres uskutoční vôbec po prvý krát. 101. Svetový kongres esperanta bude venovaný téme „Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“ a počtom zúčastnených, dĺžkou trvania i medzinárodnosťou pôjde o najväčšie medzinárodné podujatie počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie.

V rámci svetových kongresov sa organizujú odborné konferencie i výročné stretnutia odborných organizácií esperantistov. Ale ako povedal predseda prípravného výboru Peter Baláž: “Na svoje si ale prídu aj esperantskí turisti – pripravený je bohatý program, zameraný na spoznávanie krás Slovenska. Bohatý bude aj kultúrny program – na medzinárodné publikum čakajú divadelné predstavenia, filmy, koncerty rôznych žánrov či diskotéky. Ide teda v podstate skôr o festival esperanta a esperantskej kultúry ako kongres, no 100-ročná tradícia názvu kongres (Universala Kongreso de Esperanto) odoláva pokusom o premenovanie.” 

Program obohatí aj vystúpenie slovenského umeleckého súboru Lúčnica, ktoré sa uskutoční 24.7.2016 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Vystúpenie si môžu prísť voľne pozrieť aj obyvatelia Nitry a okolia. V piatok večer, 29.7., sa na tom isto mieste uskutoční pokus o svetový aj slovenský rekord v tancovaní slovenského tanga a bude nasledovať voľne prístupný medzinárodný hudobný festival, na ktorom odznie hudba rôznych žánrov od slovenských skupín z Nitry, ale aj esperantských skupín z Nemecka, Švédska či Litvy.

Zabezpečiť takéto svetové podujatie s tak medzinárodnou účasťou nie je nič jednoduché. Aj preto sa prípravný výbor v Nitre schádza pomerne často posledné predkongresové stretnutie bude mať cez víkend 17.19.6., kde sa okrem iného uzavrie program podujatia a upresnia posledné úlohy. Ako hovorí Peter Baláž: “Tento kongres berieme aj ako istý prejav vďaky predchádzajúcim generáciam, ktoré sa o esperanto na Slovensku zaslúžili. Aj z tohto dôvodu si dávame záležať, aby sa u nás účastníci cítili príjemne a odchádzali zo Slovenska s úsmevom na tvári a radosťou v srdci. Esperanto je omnoho viac ako len jazyk je to filozofia priateľstva, nadnárodnej spolupráce a celosvetovej komunikácie a keď toto človek pochopí, zostane esperantu verný.”

Na Slovensku sa budú počas kongresu konať aj tri sprievodné odborné podujatia, ktorými sa začne esperanto otvárať širokej verejnosti:

Jazykovopolitická konferencia krajín V4+
Podujatie sa bude konať 28. – 29.7.2016 a hlavnou témou budú „Perspektívy jazykovej politiky v EÚ”. Zúčastnia sa ho politici, jazykoví odborníci a predstavitelia občianskej verejnosti a diskutovať budú o liberálnej trhovej jazykovej politike, ktorá sa v súčasnosti v EÚ uplatňuje, a to v tematických oblastiach: jazykové problémy občianskej participácie; ekonomická integrácia jednotlivých štátov do EÚ; stav a perspektívy cudzojazyčného vzdelávania v EÚ. Nad konferenciou prevzal záštitu Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a mininster ZVaEZ SR a účasť prisľúbili, ako hlavní rečníci, dvaja eurokomisári, Vytenis Andriukaitis (LT) a bývalý komisár Ján Figeľ (SK).
Viac info: http://www.polaco.fss.ukf.sk/conference/index.php?lang=sk

Stredoeurópske medzináboženské fórum – CEIF 2016
Stretnutie sa bude konať 25.7.2016. Jeho organizátormi sú Slovenská esperantská federácia a občianske združenie Parlament svetových náboženstiev – Slovensko. Stretnutie bude príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a medzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov ľudí vo svete, v súčasnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu nelegálnych prisťahovalcov.
Viac info: http://parlament2017.sk/ceif2016/

20. medzinárodný medicínsky esperantský kongres
Na tému „Lekári a globalizácia: akí lekári sú potrební v novom storočí?“ sa bude diskutovať vo fakultnej nemocnici v Nitre 20. 22.7.2016. Kongres organizuje Slovenská esperantská federácia v spolupráci so Svetovou medicínskou esperantskou asociáciou. Účastníci kongresu v Nitre sa budú venovať hlavne výzvam, ktoré prináša súčasným lekárom globalizácia a bude ich možné vyriešiť len medzinárodnou spoluprácou. Podujatie sa koná pod záštitou Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva.

Podujatia sa uskutočnia pod záštitou vysokých štátnych predstaviteľov a pod hlavičkou Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Momentálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi sponzormi kongresu.

Viac informácií nájdete na webovej stránke 101. Svetového kongresu esperanta: www.nitra2016.sk .