Bezpečné prístavy

Letiská nás väčšinou nenechávajú chladnými. Nasadnúť do lietajúcej plechovky a vzniesť sa do desaťkilometrovej výšky nie je maličkosť. Či sa však chvejeme od strachu alebo od radosti, očakávame, že letisko nám predvedie technológie, ktoré nás udržia v bezpečí. Sotva môže byť náhoda, že v žiadnom… pokračuj

Premožiteľ Dunaja

Na prvý pohľad v Bratislave máločo pripomína talianskeho vynálezcu a staviteľa Lanfranconiho. Na mieste jeho vily je nevzhľadný priestor pod oblúkom mosta, v jeho paláci sídli ministerstvo životného prostredia a v meste, v ktorom zomrel, sa nenachádza ani jeho hrob. Pravda, Enea Grazioso Lanfranconi (1850… pokračuj

Cesty vedú všade

Na tomto svete neexistuje priama cesta, len obrovský labyrint križovatiek, napísal básnik Federico García Lorca. Odhliadnuc od metaforických významov, tieto slová sú pravdivé aj takmer doslovne. Všetky cesty už dávno nevedú do Ríma. Vďaka križovatkám vedú všade. Celá Zem je obalená sieťou, ktorej vlákna tvoria… pokračuj

Kam s nimi

Z bicykla nemá úžitok iba ten, kto na ňom práve sedí. Bicykle nevypúšťajú emisie skleníkových plynov, sú takmer nehlučné a zaberajú oveľa menej miesta v porovnaní s automobilmi či inými dopravnými prostriedkami. S takýmito vlastnosťami by sa bicykel mohol stať ideálnym prostriedkom nielen na športovanie… pokračuj

Najhustejšie miesto

Hustota zaľudnenia mesta udáva priemerný počet obyvateľov na štvorcový kilometer. Bratislava má hustotu 1 300, New York 11 000 obyvateľov na km2. Kaulunské opevnené mesto uprostred mesta Hongkong v Číne malo pri rozlohe približne 220 × 120 metrov hustotu až 1 890 000 obyvateľov na… pokračuj

Ideálny tvar ponorky

Prečo nemajú ponorky tvar ako ryby? Možno si poviete, že veď majú – podlhovastý a so špicatou prednou časťou. A v tom je háčik. Moderné ponorky sú síce podlhovasté, ale predné časti majú oveľa oválnejšie a menej špicaté ako bežné ryby. Prečo? V prírode sú… pokračuj

Vôľa tvoriť

Chrámy a kostoly patria k špecifickému druhu stavieb. Ich účel býva vždy presne definovaný potrebami náboženského rituálu. Ich podoba sa však v dejinách vyvíjala práve tak ako podoba celej architektúry. Pri plánovaní sakrálnych stavieb sa predpokladá ich trvácnosť a zároveň nemennosť rituálov, ktoré si budú… pokračuj

Čistička civilizácie

Civilizácia nie je hygienicky sterilný podnik. Ľudia vo veľkej koncentrácii, napríklad v mestách, vytvoria nesmierne množstvo odpadu, ktorý nie je iba obťažujúci, ale neraz aj smrteľne škodlivý. Trvalo dlho, kým si ľudia uvedomili, že ponechávanie splaškov a vody použitej na umývanie či varenie v otvorených… pokračuj

Druhý najvyšší mrakodrap

V centre amerického mesta Oklahoma City, v oblasti s relatívne nízkou zástavbou, má pribudnúť druhý najvyšší mrakodrap v USA s výškou viac ako 500 metrov. Anglický výraz skyscraper má priam excelentný slovenský preklad mrakodrap. Koncom 19. storočia sa tento termín začal používať na označovanie budov… pokračuj

Neotrasiteľné domy

Seizmické stanice zaznamenávajú každoročne na svete niekoľko stotisíc zemetrasení. Veľká väčšina patrí k neškodným. Stovky z nich sú však dosť silné na to, aby boli citeľné, a približne dve desiatky sa radia medzi veľké. Je nemožné, aby sa človek zemetraseniam celkom vyhol. V súčasnosti vieme… pokračuj