Predplatné môžete objednávať aj na adresepredplatne@quark.sk.

Hneď po uhradení čiastky vám časopis začne chodiť priamo do vašej schránky (prípadne na vami určenú adresu) a pošleme vám aj prihlasovacie údaje na vstup do priestorov len pre predplatiteľov.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Chcete darovať predplatné časopisu Quark?
Vyberte si z darčekových poukazov, ktoré môžete vyplniť elektronicky a vytlačiť:
polročný kupón, celoročný kupón, dvojročný kupón, vianočný kupón 2022

Všetky problémy týkajúce sa predplatného, prosím, riešte na adrese:
predplatne@quark.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/ 69 25 31 16

Už vopred vám ďakujeme za váš záujem a želáme príjemné čítanie.

Už nechcete odoberať časopis Quark?
Ak ste sa z rozličných dôvodov rozhodli už neodoberať Quark, nemáte záujem o ďalšie doručovanie časopisu, dajte nám to, prosím, vedieť, aby sme vám zbytočne neposielali upomienky.

Komentáre