Predplatné objednávajte na tejto adresepredplatne@quark.sk.   

Hneď po uhradení čiastky vám časopis začne chodiť priamo do vašej schránky (prípadne na vami určenú adresu).
Ak si budete želať, pošleme vám aj prihlasovacie údaje na vstup do priestorov len pre predplatiteľov.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Ak ste časopis Quark predplatili svojim blízkym alebo priateľom, môžete si stiahnuť darčekový kupón, vyplniť ho na počítači a vytlačiť.

Stiahnuť celoročný darčekový kupón
Stiahnuť polročný darčekový kupón
Stiahnuť vianočný darčekový kupón

Do objednávky predplatného na časopis Quark napíšte:
Objednávam si časopis Quark od …. mesiaca
– meno a priezvisko
– korešpondenčnú adresu
– spôsob platby (vyberte): poštovou poukážkou / faktúrou / bankovým prevodom
– doručovaciu adresu (ak si prajete časopis doručovať na inú, než na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu)

Možnosti predplatného

Tlačené ročné: Elektronické ročné (PDF): Tlačené polročné:
19,92 € (12% zľava oproti cene v stánku) 8,94 € 10,20 € (10 % zľava oproti cene v stánku)

 

Archívne DVD (Kompletné ročníky 1995 – 2019 v PDF)
+ online verzia archívu (Prístup k 292 číslam časopisu Quark odkiaľkoľvek online, fulltextové vyhľadávanie požadovaných informácií v konkrétnom vydaní)
14,90 € (V prípade odberu väčšieho množstva cena dohodou.)

Predplatitelia tlačenej verzie majú automaticky prístup aj k aktuálnemu číslu, aj k archívnym číslam v PDF.

Všetky problémy, týkajúce sa predplatného, prosím riešte na adrese:
predplatne@quark.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/ 69 25 31 16

Už vopred vám ďakujeme za váš záujem a želáme príjemné čítanie.

Už nechcete odoberať časopis Quark?
Ak ste sa z rozličných dôvodov rozhodli už neodoberať Quark, nemáte záujem o ďalšie doručovanie časopisu, dajte nám to, prosím, vedieť, aby sme vám zbytočne neposielali upomienky.

Komentáre