Používanie slova epický

Podobne ako odievanie, aj jazyk istým spôsobom podlieha móde. Akoby z ničoho nič sa niektoré slovo, prípadne slovné spojenie či fráza, dostane na výslnie a väčšina ľudí, najmä mladých, sa usiluje zaradiť ho do svojej aktívnej slovnej zásoby. Spravidla tým chcú naznačiť, že sú IN,… pokračuj

Čo sme robili, kým sme nevenčili

Aj vy svojho psa venčíte? Možno neviete, že v skutočnosti (aspoň slovne) ho ozdobujete vencom. Takýto význam má totiž sloveso venčiť v slovenčine. Vzniklo zo slova veniec a používa sa napríklad v spojeniach starovekí kňazi sa venčili tisom a vavrínom, staré podobizne venčia zelené brečtany.… pokračuj

Úskalia skloňovania cudzích mien

Slovenčina je prevažne flektívny jazyk. Vzťahy medzi slovami vo vete sa v nej vyjadrujú súborom prípon: ohybné slovné druhy ako podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú, slovesá sa časujú. Skloňujeme aj cudzie slová vrátane vlastných mien (rodných mien i priezvisk), pričom intuitívne… pokračuj

Čo znamená apelativizácia

V roku 1908 kúpil podnikateľ William Hoover patent na výrobu prevratného vynálezu – vysávacieho stroja – a v roku 1929 jeho spoločnosť The Hoover Company prišla na trh s prvým elektrickým tyčovým vysávačom. Spoločnosť neskôr začala vyrábať aj ďalšie domáce spotrebiče, avšak meno Hoover sa pevne spojilo… pokračuj

Pôvod niektorých frazeologických spojení

Vyhlásenie núdzového stavu v čase šírenia ochorenia COVID-19 prinieslo zvýšenie trestných sadzieb pre páchateľov, ktorí sa počas tohto obdobia dopustili trestných činov, a v tlači sa začali spomínať drakonické tresty. Aj tým, ktorí sa s výrazom drakonické tresty stretli po prvý raz, môže byť z kontextu jasné, že… pokračuj

Používanie predpôn poli-/poly- a dys-/dis-

Do redakcie časopisu Quark prišla otázka stáleho čitateľa, ktorý mal pochybnosti o pravopise slova poliklinika s mäkkým i v prvej časti poli-. Odpoveď, prečo sa zložené slovo poliklinika píše s mäkkým i po l, spočíva v pôvode tohto slova. V Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (Ľ. Králik, 2015, s. 455) sa dozvieme,… pokračuj

Je autonómny automobil naozaj nezávislý?

Prvým automobilom so spaľovacím motorom bolo trojkolesové vozidlo so železno-drevenou konštrukciou bez strechy a s pákovým ovládaním smeru i rýchlosti, pripomínajúce skôr bričku bez záprahu. Jeho konštruktér Nemec Karl Benz si ho dal v roku 1886 patentovať pod názvom kočiar bez koní poháňaný benzínovým motorom.… pokračuj

Písanie veľkých písmen v astronomickej terminológii

Hoci o slnku vieme veľa, zďaleka nie všetko. A niekedy nás dokáže zaskočiť aj taká banálna otázka, ako je písanie slova slnko/Slnko. Nebeské teleso vyžarujúce svetlo a teplo sa v súčasnej spisovnej slovenčine nazýva slnko. Pôvodnejší názov slnce (staroslovienske slъnьce), ku ktorému v 17. storočí pribudlo synonymum slnko, sa… pokračuj

Niektoré nesklonné podstatné mená

Preberanie cudzích slov je zložitý proces a dokonca ani pri podobných slovách neprebieha zakaždým rovnako. Dnes sa zameriame na cudzie výrazy, ktoré si v našej slovnej zásoby našli miesto napriek tomu, že prešli len miernym zdomácňovacím procesom (prípadne zostali v pôvodnej podobe) a sú nesklonné.… pokračuj