Centrum vedecko-technických informácií SR, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882, štátna príspevková organizácia (ďalej len „CVTI SR“ alebo „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webového sídla Časopis Quark a poskytovateľom služieb na webovom sídle Časopis Quark.

CVTI SR rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali Podmienky ochrany súkromia a Pravidlá používania cookies.

Aktuálne Podmienky obrany súkromia CVTI SR nájdete na stránke CVTI SR v sekcii Ochrana súkromia.

-> Podmienky ochrany súkromia CVTI SR

-> Pravidlá používania cookies