Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

 

je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.
Podrobné aktuálne informácie o jednotlivých  službách nájdete v letákoch – dokumentoch pdf, ktoré si môžete stiahnuť:

Služby CVTI SR – e-leták

Knižnično-informačné služby

Elektronické informačné zdroje

Fondy špeciálnej literatúry

Depozitné knižnice

Oficiálne publikácie EÚ

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

Najväčšie projekty:

Špecializovaná vedecká knižnica
Podpora vedy
Popularizácia vedy a techniky
Projekty
Iné činnosti
Európske dokumentačné centrum

V spolupráci s podporou MŠVVaM SR vydáva časopis o vede a technike Quark.

 

Adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava
www.cvtisr.sk