Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Napíšte aspoň tri známe vedecké experimenty, mená ich autorov a čomu sa venovali. zaradíme vás do žrebovania o knihu Samuela Kováčika a Jána Kurinca: Najznámejšie experimenty vo fyzike z edície Veda pre deti. Svoje… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrových súťaží

V októbri sme pre vás pripravili dve súťaže. V článku Kempelenov opus magnum sme vám dali otázku: Na ktorej ulici v Bratislave mal Wolfgang von Kempelen svoj dom a dielňu? Z tých, čo správne odpovedali, že je to Dunajská 20, sme vyžrebovali Emanuela M. z Nového Mesta nad Váhom… pokračuj

Cena Štefana Jedlíka 2020

Slovenská magnetická spoločnosť od roku 2011 organizuje celoslovenskú súťaž pre absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaného magnetizmu a magnetických materiálov s názvom Cena Štefana Jedlíka. Do deviateho ročníka súťaže sa mohli prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl v SR, po úspešnej… pokračuj

Víťazi grafickej a výtvarnej súťaže pre mladých

Výtvarná a grafická súťaž sa už tradične koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohtoročná téma súťaže bola Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Zapojili sa do nej žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Výtvarná súťaž má dve kategórie. Prvá… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Z akých projektov pozostávala Misia Štefánik? (Vymenujte aspoň tri.) zaradíme vás do žrebovania o knihu Štefana Lubyho a Branislava Peťka: Slovenské vesmírne odysey z vydavateľstva VEDA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842… pokračuj

Žrebovali sme výhercov septembrovej súťaže

V septembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Čo vyjadruje známa poučka: korelácia nie je kauzalita? Z tých, čo nám správne napísali, že z toho, že pozorujeme spoločný výskyt dvoch javov, ešte logicky nevyplýva, že je medzi nimi príčinné puto, sme vyžrebovali Alenu P. z Hliníka… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. 10. 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na ktorej ulici v Bratislave mal Wolfgang von Kempelen svoj dom a dielňu? zaradíme vás do žrebovania o knihu Wolfganga von Kempelena Mechanizmus ľudskej reči z vydavateľstva Tatran. Kniha vyšla v roku 1990 v edícii… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: V ktorom populárnom sci-fi seriáli, v ktorom roku a pod akým názvom sa po prvýkrát objavil predchodca súčasných tabletov? zaradíme vás do žrebovania o knihu Zuzany Gránskej: Spojení navždy z vydavateľstva EDUWORLD.SK. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk… pokračuj

Žrebovali sme výhercov augustovej súťaže

V augustovej rubrike Čítanie z knihy sme sa vás pýtali: Ktorý ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční tento rok? Bonusová otázka znela: Aká forma popularizácie vedy je podľa vás najúčinnejšia, ktorá vedná disciplína by si zaslúžila väčšiu popularizáciu a prečo? Z tých, čo nám… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo vyjadruje známa poučka: korelácia nie je kauzalita? zaradíme vás do žrebovania o knihu Mareka Jurkoviča a Jána Kurinca: Klikal som a čítal som aj s prekvapením. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44… pokračuj