Súťaž

Ak nám do 31. mája 2022 pošlete odpoveď na otázku: Čím sa podľa vás vyznačuje vyspelá civilizácia? zaradíme vás do žrebovania o knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaží 3/2022

V marci sme pre vás pripravili dve súťaže. V rozhovore Výzvy našej vedy sme vám dali otázku: Ktorá z globálnych výziev je podľa vás najvážnejšia a zaslúžila by si najväčšiu pozornosť vedcov? Z tých, čo nám napísali, že za ňu považujú napríklad tému mieru a… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 2/2022

Vo februárovej rubrike Čítanie sme sa vás pýtali: Kto získal ocenenie ESET Science Award v roku 2021 a čomu sa laureáti vo svojom výskume venujú? Z tých, čo nám správne napísali, že ocenenie získali Ján Dusza (materiálová fyzika), Ladislav Valkovič (meracia technika) a Jozef Zajac… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2022 pošlete odpoveď na otázku: Ako si predstavujete život v roku 2122? zaradíme vás do žrebovania o knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 1/2022

V januárovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Čím sa vo svojej práci zaoberá profesor Kip Thorne? Z tých, čo nám správne napísali, že K. Thorne sa venuje teoretickej fyzike, oblastiam gravitácie a astrofyziky, sme vyžrebovali A. Leškovú zo Závady, A. Kabirovú… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorá z globálnych výziev je podľa vás najvážnejšia a zaslúžila by si najväčšiu pozornosť vedcov? zaradíme vás do žrebovania o knihy Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 a Juraja Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorých dvoch slovenských vedcov podporil v januári 2022 nový Nadačný fond Nadácie ESET pre podporu vedy? zaradíme vás do žrebovania o knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10 z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. Svoje… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 28. februára 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kto získal ocenenie ESET Science Award v roku 2021 a čomu sa laureáti vo svojom výskume venujú? zaradíme vás do žrebovania o knihu Juraja Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s.… pokračuj

Žrebovali sme výhercov decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Aká je vaša obľúbená otázka začínajúca sa slovom Prečo? V odpovediach sa vyskytovali napríklad: Prečo majú nové knihy takú skvelú vôňu?, Prečo má sula modronohá modré nohy?, Prečo už musím ísť domov?, Prečo sa… pokračuj

Žrebovali sme výhercu novembrovej súťaže

V novembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme vás vyzvali: Uveďte aspoň štyri osobnosti z kategórie slovenských literátov, výtvarných umelcov či divadelníkov, s ktorými sa stretnete v publikácii Encyclopaedia Beliana. V odpovediach sa vyskytovali napríklad básnik Pavol Koyš, divadelníčka Anna Jurkovičová, výtvarník Vladimír Havrilla, spisovateľ… pokračuj