Súťaž

Ak nám do 31. mája 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku Čo je textový alebo jazykový korpus? zaradíme vás do žrebovania o knihu Slovenský národný korpus – Texty, anotácie, vyhľadávanie od Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44… pokračuj

Žrebovali sme výherkyňu marcovej súťaže

V marci sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás: Aký typ chrupu má človek a koľko zubov má detský a dospelý chrup? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o heterodontný – má rôzne typy zubov (stoličky, črenové zuby, očné… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Niektoré vysvedčenia v zbierke Múzea školstva a pedagogiky sú podpísané zakladateľom a prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej. Kto to bol? zaradíme vás do žrebovania o knihu D. Vaněkovej: Školské vysvedčenia v zbierkach múzea školstva a pedagogiky… pokračuj

Žrebovali sme výhercov februárových súťaží

Vo februári sme pre vás pripravili dve súťaže. V článku Čo dokáže 4D tlač? sme vám dali otázku: Považujú sa kaučuky a kaučukom podobné látky za elastoméry? Za správnu kladnú odpoveď získavajú knihu Sarah Hermanovej: Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia od vydavateľstva IKAR výhercovia Marta O. z Lučenca,… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Aký typ chrupu má človek a koľko zubov má detský a dospelý chrup? zaradíme vás do žrebovania o knihu S. Collins: Vedeli ste? Anatómia človeka – otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje… pokračuj

Žrebovali sme výhercov januárových súťaží

V januári sme pre vás pripravili tri súťaže. V článku Vzťahy vo svete orchideí sme vám dali otázku Na ktoré dve základné kategórie delíme orchidey podľa ich rastových návykov? Uveďte ku každej aspoň jeden druh. Za správnu odpoveď, že sú to monopodiálne (napr. rod Phalaenopsis) a sympodiálne… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 29. 2 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Považujú sa kaučuky a kaučukom podobné látky za elastoméry? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 29. februára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo znamenajú pojmy hypofónia a hypersomnia? zaradíme vás do žrebovania o knihu R. Hrubého: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie z vydavateľstva VEEM. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark,… pokračuj

Žrebovali sme výhercu decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? Za správnu odpoveď, že to bola Academia Istropolitana, ktorá vznikla v roku… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na ktoré dve základné kategórie delíme orchidey podľa ich rastových návykov? Uveďte ku každej aspoň jeden druh. zaradíme vás do žrebovania o knihu Sary Rittershausenovej: Spokojná orchidea z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj