Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo vyjadruje známa poučka: korelácia nie je kauzalita? zaradíme vás do žrebovania o knihu Mareka Jurkoviča a Jána Kurinca: Klikal som a čítal som aj s prekvapením. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júlovej súťaže

V júli sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie. Otázka znela: Ako sa nazýva a z čoho je odvodené americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu? Z tých, čo nám správne napísali, že ide o Ig Nobelovu cenu a jej názov je odvodený od mena fiktívneho brata Alfreda Nobela – Ignáca… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční tento rok? Bonusová otázka: Aká forma popularizácie vedy je podľa vás najúčinnejšia, ktorá vedná disciplína by si zaslúžila väčšiu popularizáciu a prečo? zaradíme vás do… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júnovej súťaže

V júni sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Úloha znela: Vymenujte aspoň päť príkladov, čo všetko bolo na počesť M. R. Štefánika pomenované. Z tých, čo nám správne napísali, že jeho meno nesie napríklad nábrežie, medzinárodné letisko v Bratislave, ústav v… pokračuj

Registrujete uzávierku súťaží?

Radi kreslíte alebo sa venujete grafickému dizajnu? Zapojte sa do výtvarnej a grafickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020! Téma súťaže je Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Téma je jednotná pre obe súťaže a v rámci nej môžete výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad… pokračuj

Superhrdinovia dnešných dní

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok dve súťaže pre mladých, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Obe sú zamerané na tému: Vedci – superhrdinovia dnešných dní. V rámci nich môžu žiaci a študenti výtvarne a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. júla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ako sa nazýva a z čoho je odvodené americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede… pokračuj

Žrebovali sme výhercu májovej súťaže

V máji sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Čo je textový alebo jazykový korpus? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o štruktúrovanú elektronickú databázu textov z rôznych štýlov, žánrov, časových období a vecných oblastí, v ktorých sa… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. júna 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Vymenujete aspoň päť príkladov, čo všetko bolo na počesť M. R. Štefánika pomenované?  zaradíme vás do žrebovania o komixovú knihu Tomáša Kriššáka, Tomáša Cígera a Františka Hříbala: Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika (slovenskú alebo anglickú… pokračuj

Žrebovali sme výhercu aprílovej súťaže

V apríli sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Kto bol zakladateľom a prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej? Z tých, čo správne odpovedali, že ním bol Jur Hronec, sme vyžrebovali Darinku G. z Martina a posielame jej knihu D. Vaněkovej:… pokračuj