Súťaž

Ak nám do 29. 2 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Považujú sa kaučuky a kaučukom podobné látky za elastoméry? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 29. februára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo znamenajú pojmy hypofónia a hypersomnia? zaradíme vás do žrebovania o knihu R. Hrubého: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie z vydavateľstva VEEM. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark,… pokračuj

Žrebovali sme výhercu decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? Za správnu odpoveď, že to bola Academia Istropolitana, ktorá vznikla v roku… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na ktoré dve základné kategórie delíme orchidey podľa ich rastových návykov? Uveďte ku každej aspoň jeden druh. zaradíme vás do žrebovania o knihu Sary Rittershausenovej: Spokojná orchidea z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo boli kanopy a na čo sa používali? zaradíme vás do žrebovania o knihu M. Jesenského, J. Laciku a M. Karlíka: Najväčšie záhady Slovenska 2 z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Žrebovali sme výhercov novembrových súťaží

V novembri sme pre vás pripravili dve súťaže. V hlavnom článku Dejiny písané dynamitom sme vám dali otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? Z tých, čo správne odpovedali, že je to C3H5N3O9, sme vyžrebovali Annu H. z Porúbky a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? zaradíme vás do žrebovania o knihu Františka Babaia: Uhorskí králi z… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrovej súťaže

V októbri sme si pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás, čo je echolokácia a ktoré živočíchy (vymenujte aspoň tri druhy) sa ňou dorozumievajú? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o orientáciu niektorých živočíchov v priestore vysielaním… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorého renesančného filozofa upálili v Ríme za jeho kacírske myšlienky? zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Putovanie do staroveku z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. 11. 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva Ikar. Svoje… pokračuj