Superhrdinovia dnešných dní

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok dve súťaže pre mladých, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Obe sú zamerané na tému: Vedci – superhrdinovia dnešných dní. V rámci nich môžu žiaci a študenti výtvarne a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. júla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ako sa nazýva a z čoho je odvodené americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede… pokračuj

Žrebovali sme výhercu májovej súťaže

V máji sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Čo je textový alebo jazykový korpus? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o štruktúrovanú elektronickú databázu textov z rôznych štýlov, žánrov, časových období a vecných oblastí, v ktorých sa… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. júna 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Vymenujete aspoň päť príkladov, čo všetko bolo na počesť M. R. Štefánika pomenované?  zaradíme vás do žrebovania o komixovú knihu Tomáša Kriššáka, Tomáša Cígera a Františka Hříbala: Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika (slovenskú alebo anglickú… pokračuj

Žrebovali sme výhercu aprílovej súťaže

V apríli sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Kto bol zakladateľom a prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej? Z tých, čo správne odpovedali, že ním bol Jur Hronec, sme vyžrebovali Darinku G. z Martina a posielame jej knihu D. Vaněkovej:… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. mája 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku Čo je textový alebo jazykový korpus? zaradíme vás do žrebovania o knihu Slovenský národný korpus – Texty, anotácie, vyhľadávanie od Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44… pokračuj

Žrebovali sme výherkyňu marcovej súťaže

V marci sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás: Aký typ chrupu má človek a koľko zubov má detský a dospelý chrup? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o heterodontný – má rôzne typy zubov (stoličky, črenové zuby, očné… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Niektoré vysvedčenia v zbierke Múzea školstva a pedagogiky sú podpísané zakladateľom a prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej. Kto to bol? zaradíme vás do žrebovania o knihu D. Vaněkovej: Školské vysvedčenia v zbierkach múzea školstva a pedagogiky… pokračuj

Žrebovali sme výhercov februárových súťaží

Vo februári sme pre vás pripravili dve súťaže. V článku Čo dokáže 4D tlač? sme vám dali otázku: Považujú sa kaučuky a kaučukom podobné látky za elastoméry? Za správnu kladnú odpoveď získavajú knihu Sarah Hermanovej: Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia od vydavateľstva IKAR výhercovia Marta O. z Lučenca,… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Aký typ chrupu má človek a koľko zubov má detský a dospelý chrup? zaradíme vás do žrebovania o knihu S. Collins: Vedeli ste? Anatómia človeka – otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje… pokračuj