Pravidlá používania cookies

Táto časť sa zaoberá používaním a nastavením cookies.

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Prostredníctvom súborov cookies ani neidentifikujeme konkrétnu dotknutú osobu a ani nevykonávame profilovanie resp. nekonkretizujeme žiadne činnosti a úkony voči dotknutým osobám, ktoré dali súhlas k používaniu cookies.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics a na zabezpečenie funkčnosti webstránok. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Typy súborov cookies sú:

  • dočasné – prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky). Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
  • trvalé – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Cookies využívané na stránke www.quark.sk

Cookies tretích strán

Okrem vyššie uvedených súborov cookies sa v prípade (externého) obsahu vloženého na túto stránku prostredníctvom technológií iFrames, JavaScript, atď. môžu použiť ďalšie súbory cookies prvej strany alebo tretích strán. Ak súbory cookies povolíte, umožníte takémuto obsahu použiť cookies.

Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad súbormi cookies tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Viac informácií nájdete na webových stránkach príslušných tretích strán.

Webové stránky Quark využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.

Návody na skontrolovanie, zmazanie alebo zakázanie cookies

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Po zakázaní cookies nie sme schopný zabezpečiť plnú funkčnosť tejto stránky a preto niektoré časti stránky nemusia pracovať správne.

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke pomoc.azet.sk/nastavenia/cookie, alebo v anglickom jazyku na stránkach aboutcookies.org, www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky (Google analytics) môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na https://policies.google.com/privacy?hl=sk