Novinky

Tvrdší ako diamant

Diamanty vyrobené výlučne z atómov uhlíka usporiadaných do hustej mriežky sú známe svojou bezkonkurenčnou tvrdosťou. Uhlík však môže tvoriť mnoho ďalších stabilných konfigurácií, ktoré sa nazývajú alotropy. Patrí medzi ne známy grafit, ako aj nanomateriály, ako sú uhlíkové nanorúrky. Mechanické vlastnosti vrátane tvrdosti závisia väčšinou… pokračuj

Niektoré nesklonné podstatné mená

Preberanie cudzích slov je zložitý proces a dokonca ani pri podobných slovách neprebieha zakaždým rovnako. Dnes sa zameriame na cudzie výrazy, ktoré si v našej slovnej zásoby našli miesto napriek tomu, že prešli len miernym zdomácňovacím procesom (prípadne zostali v pôvodnej podobe) a sú nesklonné.… pokračuj

3D prieskum vesmíru

Červený posun je v astrofyzike efekt spôsobený expanziou vesmíru – čím vzdialenejšia je galaxia, tým extrémnejší je jej červený posun. Poslaním pripravovanej misie Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Euclid je merať tvary viac ako miliárd galaxií a presné červené posuny desiatok miliónov galaxií na viac ako… pokračuj

Kovové šošovky

Tradičné šošovky, napríklad aj v okuliaroch, sú objemné, ťažké a sústreďujú iba svetlo z obmedzeného počtu vlnových dĺžok. Nové ultratenké kovové šošovky (metalens), ktoré vyvinuli vedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley, používajú množstvo malých prepojených vlnovodov. Tie sa podobajú rybárskej sieti a s rekordnou účinnosťou… pokračuj

Teplý južný pól

Južný pól sa za posledných 30 rokov oteplil o viac ako trojnásobok globálneho priemeru. Vyplýva to z výskumu, ktorý viedol profesor meteorológie Ohijskej univerzity Ryan Fogt. Môže sa zdať, že južný pól je izolovaný od toho, čo sa deje vo zvyšku sveta. Lenže zrazu tu… pokračuj

Revolučná batéria

Väčšina batérií sa skladá buď z polovodičových elektród, ako sú lítiovo-iónové batérie pre prenosnú elektroniku, alebo z kvapalných elektród vrátane prietokových batérií pre inteligentné siete. Batérie s pevnými elektródami majú značnú kapacitu na ukladanie energie, no časom sa degradujú a strácajú účinnosť. Kvapalné batérie môžu… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční tento rok? Bonusová otázka: Aká forma popularizácie vedy je podľa vás najúčinnejšia, ktorá vedná disciplína by si zaslúžila väčšiu popularizáciu a prečo? zaradíme vás do… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júnovej súťaže

V júni sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Úloha znela: Vymenujte aspoň päť príkladov, čo všetko bolo na počesť M. R. Štefánika pomenované. Z tých, čo nám správne napísali, že jeho meno nesie napríklad nábrežie, medzinárodné letisko v Bratislave, ústav v… pokračuj

SAVinci

Vedecké kaviarne SAVinci, s odkazom na všestranného umelca a vizionára Leonarda da Vinci, majú za cieľ priblížiť populárnou, neformálnou formou širokej verejnosti výskum všetkých svojich ústavov z troch oddelení – vied o neživej prírode, vied o živej prírode a chemických vied a vied o spoločnosti… pokračuj

Tajomná superoceľ

Aj v ére plastov je oceľ naďalej jedným z najbežnejších a najčastejšie využívaných konštrukčných materiálov. Oceľ je zliatina železa s uhlíkom a ďalšími tzv. legovacími prvkami, ako sú mangán, chróm, volfrám, kremík a ďalšie, ktoré oceli dávajú špecifické vlastnosti potrebné na konkrétnu aplikáciu. Za oceľ… pokračuj

Ďalšie novinky»