Múzeum zaujímavých čias

Želám vám, aby ste žili v zaujímavých časoch, znie vraj stará čínska kliatba určená úhlavným nepriateľom. Veru, sú dejinné obdobia, ktoré s odstupom času vnímame ako pozoruhodné, slávne či hrdinské, len sotva by sme ich však chceli prežívať znovu. Jednou z takých špecifických udalostí je… pokračuj

Remeslá predkov

Regionálne a miestne múzeá to v histórii často nemali ľahké. Múzeum v Bardejove bolo založené už na začiatku 20. storočia ako Múzeum Šarišskej župy. Jeho zbierky sa však od prvotného impulzu takmer pol storočia nerozvíjali a niekoľkokrát im dokonca hrozil zánik, keď ich počas prvej… pokračuj

Hľadanie presnosti

Máločo vypovedá o civilizácii tak, ako meranie času. Pravekí ľudia si museli vystačiť so striedaním dňa a noci a ročných období, v skorom stredoveku nám ešte stačili vežové hodiny bez ručičiek, ktoré čas len odbíjali, dnes nám v mnohých situáciách nestačia už ani sekundové ručičky.… pokračuj

Na hudobnej mape

Rozlohou neveľké Slovensko zaujíma na európskej hudobnej mape pevné a významné miesto. Blízkosť hudobných centier Viedne a Budapešti spôsobovala, že u nás vždy znela hudba svetovej triedy. Bolo by čudné, keby Slovensko nemalo svoje špecializované hudobné múzeum. Keď už nič iné, na takú mapu by… pokračuj

Nevšedné múzeum všednosti

Nakupovanie je pre nás takou každodennou všednosťou, až je pre nás ťažké urobiť krok stranou a uvedomiť si, ako sa rokmi mení. A mení sa pritom všetko: vybavenie obchodov, spôsob, akým sa nám tovar ponúka, aj technika, ktorú používajú obchodníci. Tak ako sa mení celkový… pokračuj

V krajine lesov

Je známe, že Slovensko je lesnatá krajina. Podľa správy európskeho medzivládneho panelu Forest Europe z roku 2020 celková výmera lesov v Európe predstavuje 35 percent územia a každoročne narastá. Napriek častému zdaniu opaku rastie aj u nás – v súčasnosti lesy zaberajú až 41 percent… pokračuj

Od kameňov po človeka

Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea býva vďaka svojmu zameraniu aj svojmu sídli v známej bratislavskej budove v bežnej reči občas zamieňané za to národné múzeum. Hoci je to k iným súčastiam SNM nespravodlivé, nie je to prekvapivé. Múzeum dokumentujúce živú a neživú prírodu patrí svojím zbierkovým fondom… pokračuj

Múzeá v sieti

Pandémia nielen priamo ohrozuje naše zdravie, ale oberá nás aj o mnohé potešenia, ktoré sme ešte donedávna považovali za samozrejmosť. Návšteva múzea možno nepatrí medzi každodenné priority väčšiny ľudí. Je to však podobné, ako s mnohými inými samozrejmosťami: všimneme si ich, keď odrazu chýbajú.    … pokračuj

Ski znamená drevo

Lyžovanie nevzniklo ako kratochvíľa. Pravekým lovcom nešlo o využitie voľného času, ale o holé prežitie. K nám sa táto zimná aktivita dostala až relatívne nedávno, a to skôr vo svojej rekreačnej podobe. O to obľúbenejšou sa však stala. Lyžovanie sa objavilo pred 6 000 rokmi… pokračuj

Múzeum zlatej rieky

Na Dunaji bolo vždy rušno. Po Keltoch a Rimanoch prišli Avari, Maďari, Slovania, prebiehali revolúcie i vojny. Po celý ten čas sa životy obyvateľov Podunajska riadili klapotom vodných mlynov, vyťahovaním rybárskych sietí a rytmami poľných prác. Ale napríklad aj v súčasnosti už zabudnutým ryžovaním zlata.… pokračuj