V krajine jaskýň

Často sa hovorí o tom, že Slovensko je bohaté na prírodné krásy. Len niekedy sa dá takéto tvrdenie aj kvantifikovať. Skutočnosť, že je u nás známych vyše 7 000 jaskýň a Slovensko sa preto považuje za krajinu s najvyšším počtom jaskýň na obyvateľa v Európe,… pokračuj

Naše malé veľké dejiny

Pokladáme za samozrejmé, že pri poznávaní histórie nie sme odkázaní iba na staré dokumenty a sprievodné texty k muzeálnym exponátom. Mýlil by sa však ten, kto by pokladal rôzne atraktívnejšie spôsoby, ako približovať minulosť súčasníkom, čisto za produkt moderných čias. Už naši predkovia pred viac… pokračuj

Vláčikom do lesa

Lesné železničky sa u nás začínali stavať v 19. storočí, keď tradičný spôsob dopravy vyťaženého dreva z lesa do dolín splavovaním po riekach prestal stačiť nárokom priemyslu. Z desiatok sa ich doteraz dochovalo len niekoľko: v podobe skanzenov slúžia ako romantická spomienka na niekdajšiu nie… pokračuj

Múzeum zaujímavých čias

Želám vám, aby ste žili v zaujímavých časoch, znie vraj stará čínska kliatba určená úhlavným nepriateľom. Veru, sú dejinné obdobia, ktoré s odstupom času vnímame ako pozoruhodné, slávne či hrdinské, len sotva by sme ich však chceli prežívať znovu. Jednou z takých špecifických udalostí je… pokračuj

Remeslá predkov

Regionálne a miestne múzeá to v histórii často nemali ľahké. Múzeum v Bardejove bolo založené už na začiatku 20. storočia ako Múzeum Šarišskej župy. Jeho zbierky sa však od prvotného impulzu takmer pol storočia nerozvíjali a niekoľkokrát im dokonca hrozil zánik, keď ich počas prvej… pokračuj

Hľadanie presnosti

Máločo vypovedá o civilizácii tak, ako meranie času. Pravekí ľudia si museli vystačiť so striedaním dňa a noci a ročných období, v skorom stredoveku nám ešte stačili vežové hodiny bez ručičiek, ktoré čas len odbíjali, dnes nám v mnohých situáciách nestačia už ani sekundové ručičky.… pokračuj

Na hudobnej mape

Rozlohou neveľké Slovensko zaujíma na európskej hudobnej mape pevné a významné miesto. Blízkosť hudobných centier Viedne a Budapešti spôsobovala, že u nás vždy znela hudba svetovej triedy. Bolo by čudné, keby Slovensko nemalo svoje špecializované hudobné múzeum. Keď už nič iné, na takú mapu by… pokračuj

Nevšedné múzeum všednosti

Nakupovanie je pre nás takou každodennou všednosťou, až je pre nás ťažké urobiť krok stranou a uvedomiť si, ako sa rokmi mení. A mení sa pritom všetko: vybavenie obchodov, spôsob, akým sa nám tovar ponúka, aj technika, ktorú používajú obchodníci. Tak ako sa mení celkový… pokračuj

V krajine lesov

Je známe, že Slovensko je lesnatá krajina. Podľa správy európskeho medzivládneho panelu Forest Europe z roku 2020 celková výmera lesov v Európe predstavuje 35 percent územia a každoročne narastá. Napriek častému zdaniu opaku rastie aj u nás – v súčasnosti lesy zaberajú až 41 percent… pokračuj

Od kameňov po človeka

Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea býva vďaka svojmu zameraniu aj svojmu sídli v známej bratislavskej budove v bežnej reči občas zamieňané za to národné múzeum. Hoci je to k iným súčastiam SNM nespravodlivé, nie je to prekvapivé. Múzeum dokumentujúce živú a neživú prírodu patrí svojím zbierkovým fondom… pokračuj