Misia Mars volá študentov!

Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu. Posuň možnosti prežitia na červenej planéte bližšie k realite!

2016_09_23_misiamars-a4plagatSlovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) vyhlasujú prvý ročník súťaže pre stredoškolských a vysokoškolských študentov pod názvom “Misia Mars.” Súťaž organizujeme s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Sme presvedčení, že je naším spoločným záujmom podporovať a rozvíjať u mladých zručnosti a vedomosti v týchto oblastiach so zámerom vychovať pre vedu, výskum a techniku novú generáciu odborníkov.
Úlohou súťažiacich študentov – jednotlivcov stredoškolákov, tímov zložených zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov –  je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý následne medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Projekt by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos a podnietili ďalší výskum v rôznych sektoroch (biológia, medicína, energetika, technika, atď.) v kontexte možností života na Marse.
Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na webstránke www.misiamars.sk. Tu môžete do 14. októbra 2016 vyplnením on-line formulára prihlásiť svoj projekt.
Sme presvedčení, že táto súťaž nielenže podporí záujem o vedu a techniku medzi mladými, ale taktiež prispeje k aktívnejšiemu kontaktu medzi študentmi stredných a vysokých škôl. Výhercovia okrem vecnej ceny získajú aj globálnu publicitu, keďže o realizácii a výsledkoch experimentu bude výskumný tím pod vedením Michaely Musilovej informovať prostredníctvom médií na globálnej úrovni.

Komentáre