Astronomické kalendárium (september)

V septembri môžeme pozorovať po zotmení na nočnej oblohe dve jasné, na juhu sa nachádzajúce objekty. Nie sú to hviezdy, ale dve planéty našej slnečnej sústavy. Jasný Jupiter v súhvezdí Hadonosa o niečo menej žiariaci Saturn v súhvezdí Strelca. Foto Tomáš Slovinský

V septembri vstupujeme do astronomickej jesene. V tomto prelomovom mesiaci – 23. septembra o 9.48 h – nastane aj jesenná rovnodennosť. Rovnodennosť (ekvinokcium) je okamih, keď má Slnko so svetovým rovníkom nulovú deklináciu a slnečné lúče dopadajú na rovníku kolmo na zemský povrch.

Jav rovnodennosti je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. V čase jesennej rovnodennosti sa na severnej pologuli začína jeseň, na južnej pologuli jar. Okamih jesennej rovnodennosti nastáva v rozmedzí od 21. do 24. septembra.

Pozorovateľnosť planét

Merkúr je začiatkom tohto mesiaca nepozorovateľný. Situácia sa vylepší v druhej polovici mesiaca, keď sa bude dať sledovať po západe Slnka nízko nad západným obzorom. Dňa 4. septembra sa bude táto planéta nachádzať v hornej konjunkcii so Slnkom.
Venuša je začiatkom septembra tiež nepozorovateľná. Možnosti na jej pozorovanie sa vylepšia až koncom mesiaca, keď začína byť viditeľná po západe Slnka nízko nad obzorom.
Treťou planétou, ktorá je väčšinu septembra nepozorovateľná, je Mars. Až na záver septembrových rán začína vykukovať pred východom Slnka nízko nad východným obzorom.
Jupiter je pozorovateľný hneď po západe Slnka počas celého mesiaca. Prvé septembrové noci zapadne za obzor o jedenástej večer, posledné noci o pol desiatej. Čas na jeho pozorovanie sa nám teda každým dňom kráti. Nájdeme ho v súhvezdí Hadonosa.
Saturn je pozorovateľný počas celého septembra v prvej polovici noci. Vychádza už v popoludňajších hodinách a zapadá o jednej v noci, na konci mesiaca o dve hodiny skôr. Jeho sídlom je aj naďalej súhvezdie Strelca.
Urán môžeme pozorovať počas celej noci, a to v súhvezdí Barana. Spočiatku od ôsmej večer, na záver septembra vychádza o hodinu skôr.
Podobne Neptún môžeme pomocou ďalekohľadu vidieť počas celej noci v súhvezdí Vodnára až do skorých ranných hodín.

Septembrové roje meteorov

K septembrovým udalostiam na oblohe patria aj Južné a Severné Tauridy. Tieto roje začínajú byť aktívne v septembri a môžeme ich vidieť na oblohe až do novembra bez výrazného maxima ich aktivity. Len zriedka produkujú viac než päť meteorov za hodinu, a to aj v čase maximálnej aktivity. Výnimočnosťou tohto roja sú však veľmi jasné meteory, tzv. bolidy. Materským telesom oboch rojov je krátkoperiodická kométa 2P/Encke. Meteoroidy vlietajú do atmosféry rýchlosťou 33 km/s. Ich radiant je dvojitý a leží južne od Plejád. Ďalšou výnimočnosťou týchto rojov je, že patria do celého komplexu Tauríd, nazývaného aj komplex kométy Encke. Do tohto komplexu okrem spomínaných Tauríd patria aj ďalšie meteorické roje – napríklad Piscidy, Chí Orionidy či Arietidy. Vzhľadom na nízky sklon obežných dráh k ekliptike (kružnica, priesečnica roviny dráhy Zeme s nebeskou sférou, po ktorej sa zdanlivo pohybuje Slnko) majú všetky uvedené roje dve vetvy – severnú a južnú.

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.
Slovenský zväz astronómov

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre