Atos dodá nový superpočítač pre IT4Innovations národné superpočítačové centrum

Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, podpísala na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite v Ostrave zmluvu na dodávku nového superpočítača pre IT4Innovations národné superpočítačové centrum. Nástupca klastru Anselm bude mať teoretický výkon presahujúci 800 teraflopov za sekundu. Bude tak viac ako osemkrát výkonnejší než jeho predchodca, ktorý bol spustený v roku 2013. Výpočtové kapacity systémov, ktoré prevádzkuje IT4Innovations, sú v rámci grantových súťaží k dispozícii celej vedeckej komunite Českej republiky. Termín dodania nového stroja je apríl 2019.

V náročnom súťažnom dialógu, ktorého víťazom sa stala firma Atos, sa kládol dôraz nielen na cenu, ale aj na použitie najvyspelejších momentálne dostupných technológií. Českí vedci tak získajú prístup k najmodernejšej generácii procesorov Intel a aj k najvýkonnejším GPU akcelerátorom od firmy NVIDIA.

Dopyt českých vedcov po výpočtových zdrojoch prevyšuje našu momentálne dostupnú kapacitu zhruba o 100 %. Dodaný superpočítač navýši naše kapacity a pomôže nám tento problém riešiť. Českí vedci súčasne dostanú k dispozícii stroj s najmodernejšími technológiami, čo im umožní si tieto technológie osvojiť a držať tak krok so svetom,“ vysvetlil Vít Vondrák, riaditeľ IT4Innovations.

Teší nás, že môžeme pre IT4Innovations národné superpočítačové centrum dodať nástupcu Anselma. Nový superpočítač bude obsahovať tie najvyspelejšie technológie, aké sú dostupné. Vďaka tomu okrem iného pomôžeme českým študentom držať krok so svetom pri ich výskume,“ hovorí Martin Sůra, CEO Atos IT Solutions and Services Česká a Slovenská republika.

V Ostrave počítajú vedci z českých univerzít i prestížnych vedeckých centier. Viac ako 50 % výkonu superpočítačov sa využíva na vývoj nových materiálov a liekov, ale aj na biovedy, inžinierske úlohy, astrofyziku a celý rad ďalších vedných odborov.

Technická špecifikácia

  • Výpočtové uzly

 – 189 štandardných výpočtových uzlov; každý uzol je vybavený dvoma 18-jadrovými procesormi Intel a operačnou pamäťou s veľkosťou 192 GB RAM.
– 8 výpočtových uzlov s GPU akcelerátormi; každý uzol je vybavený dvoma 12-jadrovými procesormi Intel, štyrmi GPU akcelerátormi Nvidia V100 s grafickou pamäťou s veľkosťou 16 GB a operačnou pamäťou s veľkosťou 192 GB RAM.
– tučný uzol; tučný uzol je vybavený štyrmi 12-jadrovými procesormi Intel a operačnou pamäťou s veľkosťou 6 TB RAM.
– Superpočítač je postavený na HPC architektúre BullSequana X.
– Chladenie štandardných výpočtových uzlov používa technológiu priameho chladenia komponentov kvapalným médiom, využíva sa najefektívnejšie chladenie tzv. teplou vodou.

  • Výpočtová sieť je postavená na najmodernejšej technológii Infiniband HDR.
  • Dátové úložisko pre výpočty SCRATCH s kapacitou 200 TB a priepustnosťou 28 GB/s, ktoré využíva akceleráciu technológií Burst Buffer.
  • Dátové úložisko pre výpočty NVMe over Fabric s celkovou kapacitou 22,4 TB dynamicky alokované výpočtovým uzlom.
  • Softvérové riešenie prevádzky a správy klastru Bull Super Computer Suite, plánovač a manažér zdrojov PBS Pro.

 

O IT4Innovations národné superpočítačové centrum
IT4Innovations národné superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničným výskumným tímom z akademickej sféry i priemyslu najmodernejšie technológie a služby v oblasti vysoko výkonnostných výpočtov a dátových analýz. V súčasnosti prevádzkuje IT4Innovations dva superpočítače – Anselm (inštalovaný v lete 2013) a Salomon (inštalovaný v lete 2015). IT4Innovations je tiež výskumným centrom so silnými medzinárodnými väzbami. Kľúčovými témami výskumu IT4Innovations sú spracovanie a analýza rozsiahlych dát, strojové učenie, vývoj paralelných škálovateľných algoritmov, riešenie náročných inžinierskych úloh a modelovanie pre nanotechnológie.
O Atos
Atos so svojimi 120 000 zamestnancami v 73 krajinách a ročným obratom vo výške 13 miliárd EUR je globálnym lídrom v digitálnej transformácii. Skupina je európskou jednotkou v cloude, kybernetickej bezpečnosti a vysoko výkonnej výpočtovej infraštruktúre (High Performance Computing. Prostredníctvom svojej Digital Transformation Factory poskytuje end-to-end orchestrovaný hybridný cloud, riešenia pre Big Data, Business Applications a riešenia digitálneho pracoviska (Digital Workplace), rovnako ako aj transakčné služby prostredníctvom Worldline, európskeho lídra v oblasti platobných služieb.
Vďaka vysokej technologickej odbornosti a znalostiam priemyselných odvetví, Atos podporuje digitálnu transformáciu svojich klientov naprieč všetkými obchodnými odvetviami.
Atos začal pôsobiť na Slovensku po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services v októbri 2010 pod menom Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos Slovensko dosiahol v roku 2016 čistý obrat 68 897 065 EUR a zamestnáva 304 zamestnancov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a Banskej Bystrici.
Skupina Atos je celosvetovým technologickým partnerom Olympijských a Paralympijských hier a pôsobí pod značkami Atos, Atos Syntel, Unify a Worldline. Atos je kótovaný na burze cenných papierov CAC40 Paris.

 

Komentáre