Augustový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali augustový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Rozloha púští a polopúští na Zemi sa každoročne zväčší približne o plochu

a) 1 200 km²

b) 12-tisíc km²

c) 120-tisíc km²

d) 1,2 miliónov km²

2. Výpar vody z rastlín a pôdy označujeme pojmom

a) evaporácia

b) kondenzácia

c) infiltrácia

d) evapotranspirácia

3. Funkcie exponenciálneho typu sa vyznačujú najrýchlejším rastom, čo hovorí o nebezpečenstve epidémií. Na vrchole doterajšej pandémie SASR-CoV-2 sa koeficient RO multiplikácie uvádzal v intervale

a) 0 – 1

b) 1 – 5

c) 5 – 7

d) 7 – 9

4. Schopnosť látky viazať vodu z okolitého prostredia sa nazýva

a) hydroskopia

b) hygroskopia

c) oxidácia

d) afinita

5. Zatiaľ najbližšie objavená čierna diera sa od nás nachádza asi

a) 10 svetelných rokov

b) 100 svetelných rokov

c) 1 000 svetelných rokov

d) 10 000 svetelných rokov

6. Okrem notoricky známych Perzeíd možno na augustovej oblohe pozorovať aj meteorický roj

a) Eta Aquaridy

b) Leonidy

c) Geminidy

d) Kappa Cygnidy

7. Paúhor elektrický (Electrophorus electricus) dokáže vyprodukovať výboj až

a) 200 V

b) 380 V

c) 650 V

d) 2000 V

8. Od slávnostného otvorenia baziliky Sagrada Familia čoskoro uplynie

a) 140 rokov

b) 200 rokov

c) 340 rokov

d) 500 rokov

9. Gravimetria je oblasť geofyziky a geodézie, ktorá sa zaoberá presným meraním

a) gravitačného potenciálu hmotného bod

b) gravitačného poľa

c) tiažového zrýchlenia Zem

d) gravitačnej sily

10. Prvá visutá lanovka na verejnú prepravu osôb v kabínach bola postavená v roku 1894 v meste

a) New York

b) Miláno

c) Peking

d) Paríž

11. Lepivú pásku na medicínske účely, ktorá dostala obchodný názov Leukoplast, vyvinul nemecký chemik Isaak Lifschütz v roku

a) 1701

b) 1801

c) 1901

d) 1991

12. V amsterdamskej budove The Edge sa o automatické prispôsobovanie prostredia preferenciám ľudí a potrebám úspor energií stará sieť senzorov, ktorých je tu až

a) 2 000

b) 12 000

c) 28 000

d) 280 000

13. Šváby z čias dinosaurov pochádzajú z libanonského jantáru – najstarší jantár obsahujúci hmyz je starý

a) 12 miliónov rokov

b) 72 miliónov rokov

c) 127 miliónov rokov

d) 272 miliónov rokov

14. V prípade, že by sme chceli znázorniť Zem a Mesiac v skutočnej mierke veľkostí a vzdialenosti, Zem ako basketbalová lopta a Mesiac ako tenisová loptička by boli od seba vzdialené

a) 70 centimetrov

b) 7 metrov

c) 17 metrov

d) 71 metrov

15. Vedci v snahe vysvetliť pôvod tmavej hmoty vo vesmíre vylúčili už mnohých kandidátov. Otvorená je možnosť, že tmavá hmota je tvorená

a) novým druhom častíc

b) prachom

c) asteroidmi

d) čiernymi dieram

16. Civilizácia Mayov býva pre svoju kultúrnu vyspelosť občas prirovnávaná k antickému Grécku. Za klasické obdobie jej rozkvetu sa považujú roky

a) 1000 až 1500

b) 1 až 500

c) 800 až 1200

d) 200 až 900

17. Čitateľov časopisu Physics World v ankete o najdôležitejších fyzikálnych objavoch za rok 2014 najviac zaujalo pristátie modulu Philae vesmírnej agentúry ESA na komét

a) 67P/Čurjumov-Gerasimenko

b) Halley

c) Hale-Bopp

d) C/2020 F3 NEOWISE

18. Ľudský organizmus si udržiava teplo ter-moreguláciou, ktorej centrum je v spodnej časti medzimozgu pomenovanej

a) mozoček

b) talamus

c) hypotalamus

d) tylový lalok

Správne odpovede

1c, 2d, 3b, 4b, 5c, 6d, 7c, 8a, 9c, 10b, 11c, 12c, 13c, 14b, 15a, 16d, 17a, 18c

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre